پیشینۀ تاریخیِ گیلانِ

گیلان در دورۀ سلطنت قاجار ( ١٣۴۴ ١٢١٠ ه.ق)"
..........
از برآمدن قاجارها تا انقلاب مشروطه ( ١٣٢۴ ١٢١٠ ه.ق) گیلان توسط حکّام منصوب دربار قاجار یا نایبان آن ها که اغلب از شاهزادگان و وابستگان دربار بودند اداره می شد. در انقلاب مشروطه اهالی گیلان به ویژه مردم رشت و انزلی از پیشگامان مشروطه خواهی بودند و پس از صادر شدن فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه قاجار، گیلانی ها با ارسال تلگراف به تهران خواستار صدور « دست خطِ آزادی و مشروطیت » شدند.
.
با روی کارآمدن محمد علی شاه و به توپ بسته شدن مجلس، مشروطه خواهان گیلانی به تدریج آماده حرکت به سمت تهران شدند و در نهایت همراه با آزادی خواهان اصفهانی و بختیاری تهران را فتح کردند. با این اقدام، محمدعلی شاه مستبد از سلطنت بر کنار و نظام مشروطه دوباره برقرار شد. با فرارسیدن جنگ جهانی اوّل ( ١٢٩٣ ه.ش)، روس ها قوای نظامی خود را در سطح گسترده وارد گیلان کردند. اشغال گیلان و ظلم و ستم نیروهای اشغالگر روسی، زمینه را برای یک نهضت بزرگ سیاسی اجتماعی به رهبری میرزا کوچک فراهم کرد. نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک که از حمایت های مردمی برخوردار بود، در هفت سال مبارزهٔ مستمر و بی امان خود، ضربات سختی بر اشغالگران روسی انگلیسی و عوامل وابسته به آن ها وارد آورد و سرانجام با شهادت میرزا کوچک در ١١ آذر ١٣٠٠، عمر این نهضت پایان یافت.
.
اندکی پس از خاموشی شعله های نهضت جنگل، بار دیگر قیام های دهقانی در ضدیّت با نظام ارباب و رعیتی و بهره های مالکانه، در نقاط مختلف گیلان صورت گرفت البته اغلب این جنبش های روستایی توسط رضاخان در مقام وزیر جنگ و نخست وزیر و با هدف بالا بردن اعتبار خویش در میان مالکانِ گیلانی سرکوب شد.
منبع : سایت گردش


با تشکر از آقای عاکف معزز لسکو 

تنظیم : مهدی پور (وبلاگ نصیرمحله)

/ 0 نظر / 40 بازدید