درباره خدنگ یا به گویش گیلکی ( اشپتکا )

خدنگ یا (اشپتکا )

نام فارسی: خدنگ

نام انگلیسی:lndian Grey Mongoose

نام علمی:Herpestes edwardsii

خانواده: خانواده ی خدنگ ها Herpestidae

جمعیت : نامعلوم

پراکنش: در کشورهای ساحلی عربی، پاکستانو نپال دیده می شود. در ایران از سیستان و بلوچستان تا جنوب کرمان ، فارس و بوشهر پراکنده است.

زیست گاه: خدنگ در بوته زار ها ، باغ ها و نخلستان زندگی می کند.

اندازه: طول بدن این پستانداران 39 تا45 سانتی متر است.

ریخت شناسی: خدنگ بدنی دراز و باریک ، دمی بلند و پرمو ، گوش هایی گرد و کوچک و دست و پایی کوتاه با ناخن های بلند ، قوی و جمع نشدنی دارد. پوزهاش کشیده و نوک تیز ، رنگ پشت بدنش قهوه ای مایل به حنایی و زیر شکمش سفید است.

رژیم غذایی : خدنگ از موش ، مار، مارمولک، قورباغه، پرندگان و تخم آن ها، بی مهرگانی مانندحشره ها و مواد گیاهی مانند ریشه ی درختان تغذیه می کند.

زادآوری: در تمام فصل های سال بچه می زاید.

وضعیت حفاظتی: از وضعیت این گونه در ایران اطلاع دقیقی در دست نیست؛ ولی به نظر می رسد خطری جدی نسل آن ها را تهدید نمی کند.

منبع : حیاط وحش ایران

گردآورنده: وبلاگ نصیرمحله

/ 0 نظر / 176 بازدید