تالش ها ودرختکاری

درختان راست قامت جنگل تالش ،الهام دهنده استواری وصلابت تالشان دربرابر سختیهاست .سالها پیش به بهانه حفظ جنگل و رفاه جنگل نشینان بخشی از مردم ساده دل تالش را به شهر ها آوردند ،طرحی که متاسفانه در بسیاری از جاها ، تالش از جنگل دورشده،چون شیری در قفس احساس افسردگی نمود وبه نوعی آواره گردید وجنگل هم در بسیاری ازجاها یا به بیابان تبدیل شد ویا مکانی برای ساخت ویلاهای آنچنانی گردید .
تالش واقعی ،حافظ و نگهبان جنگل است وبهتر آن است که به آنان خدمات وراههای نوین وعلمی مراقبت از درختان وجنگل داده شود .امروز بسیاری از فرزندان تالش که پس از تحصیل در مرکز شهرها ، سکونت دارند ،با راههای نوین درختکاری آشنا شده اند، و زمینها وباغهای پدری خود را با اصلاح نژاد و اصول علمی درختکاری نموده اند ودیگر کمتر پیش می آید که در اطراف منزل وباغ ، درختان جنگلی که زمین وسیع می خواهد ویا درختی که میوه کم به صاحبش می دهد کاشته شود بلکه با کاشت بهترین نوع درختان ، بهره بهتری ازدرخت میبرند ،بیاییم ارزش نهادن به درختان را از نیاکان خود بیاموزیم و در هفته درختکاری به نام یکی از عزیزانمان ،نهالی را بر زمین نشانیم .

نویسنده : آقای رامین نیک نهاد

جمع آوری و تنظیم : مهدی پور (وبلاگ نصیرمجله)

/ 0 نظر / 49 بازدید