توکای باغی Song Thrush ( سهره آواز خوان؛ سیانسپر ) با نام علمی Turdus philomelos


سیانسپر: توکای باغی یا سهره آواز خوان نام فارسی او است. در خطه گیلان به وفور یافت می شود. طول بدن او 9 اینچ = 23 سانتیمتر، رنگ پرهای پشت قهوه ای، رنگ پرهای زیر تنه زرد سفید وش با خال های قهوه ای و در ناحیه سینه متمایل به سرخ زنگاری است.

 به زندگی در ارتفاعات جنگلی دلبستگی دارد، معذلک در پارک ها، گورستان ها و باغات میوه هم دیده می شود.

 

سهره آواز خوان در بیشه های کوتاه، پرچین ها و روی کاج های جوان لانه می سازد. چشم قهوه ای، منقار تیره، پای شاخی رنگ و تیزی های کوچک سفید روی پرهای خارجی دم از مشخصات او است.

 در نغمه توکای باغی غنای آهنگ به عالی ترین وجه تجلی می کند. لقب استاد آواز در خور او است.

آشیانه اش را چنان محکم می سازد که بیشتر از دو سال قابل استفاده می ماند. از حلزون ها تغذیه می کند. نزدیک لانه او سنگی هست که سندان حلزون شکن محسوب می شود. او صدف حلزون را روی این سنگ می شکند و به حلزون دسترس پیدا می کند. 4 تا 5 تخم آبی فیروزه ای رنگ می گذارد.

/ 0 نظر / 52 بازدید