/ 2 نظر / 49 بازدید
عزیز احمدازده تالش

با درود شمه ختمت تالش برا.. خد. قوت.. از شمه کاری تحسین کرم و شمه احسن وام . خواهشن ب نومهای تالشی دقت بکنن . اق اولر ترکی حسته . چی نوم اسپیه کا حسته.. ام ترکن اومینه و چمه تالشون نوشون مجبور کرداهیه که اق بوجنن.. اق ب معنی ایسپیه ام ترکن چون نخوان تالشی بواجن ایشون ترکی واته .. خواهشن شمه استادن دقت بکنن. سپاس سپاس سپاس 09118828744.. خیلی شوو ببیم تشریف ون ببو چم گریون نی سر بژننن..

عباس اسدی

سایت خوبی است. خدا قوت و آبشار لاتون و جنگل نوردی آن دیوانه کننده و عالیست.