چگونه از ماشین نشای برنج استفاده کنیم؟

به عنوان مثال کسانی می توانند از تسهیلات جهاد کشاورزی استفاده کنند که قبض آبیاری جداگانه ای با نام خودشان داشته باشند. اما بسیارند کسانی که چنین شرایطی ندارند. کسانی که بر روی زمین پدرشان و زمین یا دیگران کار می کنند به طور خودکار  از این تسهیلات محروم می شوند. 

از دلایل دیگر  و بسیار مهم دیگر در جانیفتادن فرهنگ استفاده از ماشین نشا آشنا نبودن کشاورزان با جزئیات آن است. کشاورزانی که ماشین نشا ندارند هم باید به طور کامل با ویژگی های ماشین نشا آشنا شوند تا زمینه ی ایجاد انگیزه در آنها تقویت شود تا آنها ترغیب شوند تا به هر قیمتی ماشین نشا تهیه کنند.


در این قسمت به اختصار فرآیند نشای برنج توسط ماشین ،  به صورت تصویری تشریح می شود تا حداقل زمینه آشنایی بیشتر با این فناوری نه چندان جدید فراهم گردد.


آماده سازی خاک

مخلوط کردن گل گوگرد به میزان 100 گرم در نمونه و اضافه کردن آن به 100 کیلو خاک

تهیه خاک جهت جعبه نشا

**********

توزین گل گوگرد و عناصر میکرو مورد نیاز


تهیه خزانه جو و پشته ای (ایستگاهی) جهت استقرار جعبه های نشا

قرار دادن جعبه های نشا در بستر خزان

پوشش نایلونی خزانه پس از استقرار جعبه های نشا

گذاشتن میله گرد یا لوله پلیکا بفاصله یک متر از همدیگر برای پوشش نایلونی

آماده سازی جعبه های نشا برای بذر پاشی

محلول پاشی با عناصر میکرو

نشا 25 روزه

آماده برای نشاکاری

جعبه های نشا آماده روی مرزها برای عمل نشاکاری توسط ماشین نشاکار

نشاکاری با ماشین نشاکار با تراکم 13x30

مزرعه نشاکاری شده با ماشین نشاکار

منبع :وب سایت ورس

 

 

/ 0 نظر / 80 بازدید