/ 1 نظر / 50 بازدید
،حسن

چمه دیل تنگه ولی برمه وزاری نکرم عاشق گل نی مه من یاد بهاری نکرم مرا هرجا که بوشوم سیاه کلاچی صدایه خنده خنده به وینم زرده قناری نکرم مه داری >زرده لیوی یار وفادار ذونم دوستی با گل وبا عه سبزه زاری نکرم گل میشین منیمه، سر تاو آدم روی زمین غیراز کار بزون من که ده کاری نکرم گردنی کچ نکرم مردمی ور تشنه بوبوم نیرم سرده آبی ،فکر نهاری نکرم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جانی بمرم برا قربون خوبیره دوسه بیت چمه درد دلی سروده مه تقدیم به جناب علی ارادت مند ته (حسن لطفی بجارسری)