/ 3 نظر / 8 بازدید
سید رضا میرحاتمی

با سلام از زحمات شما دوست گرامی متشکرم . حرفهایی که در مورد آقا سید کاس آقا واحدی نوشته اید کاملا" صحیح است . بنده نیز بارها از مادرم و مرحوم پدرم شنیده ام . ایشان پدر بزرگ بنده هستند .

سید رضا میرحاتمی

با سلام از زحمات شما دوست گرامی متشکرم . حرفهایی که در مورد آقا سید کاس آقا واحدی نوشته اید کاملا" صحیح است . بنده نیز بارها از مادرم و مرحوم پدرم شنیده ام . ایشان پدر بزرگ بنده هستند .

سید رضا میرحاتمی

با سلام از زحمات شما دوست گرامی متشکرم . حرفهایی که در مورد آقا سید کاس آقا واحدی نوشته اید کاملا" صحیح است . بنده نیز بارها از مادرم و مرحوم پدرم شنیده ام . ایشان پدر بزرگ بنده هستند .