# بزرگان_گیلانی

روان پاک استاد فرامرز مسرور ماسالی به آسمان ها پیوست

 دنیـا کــو مـثــلˇ چـــاربــادارون مـونــَـــم          راهــی اِســـتــَه و رادویـــارون مــونــَـــم خندیله پشـت، مثلˇ بهــارون مــونــَــــم          وَخـْتی خــَـزون آ، بیشــَه زارون مونــَم اجــــل کˇ ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 41 بازدید