آشنایی با توکای پشت بلوطی؛ رابشکن با نام علمی Turdus pilaris

توکای پشت بلوطی  پرنده ای است به طول ۲۲ تا ۲۷ سانتیمتر و در اروپا و آسیا زندگی میکند. این پرنده در ایران و موسم سرما و زمستان در نواحی جلگه ای و جنگل های کوهستانی شمال ایران، دیده می شود.

در گویش گیلکی به آن رابَشکَن، رابشَکن و رابوشکَن گویند.

نرو ماده ی آن همشکل و از توکای بزرگ، اندکی کوچک تر و از توکای باغی و توکای سینه سرخ ، خیلی بزرگ تر است و به وسیله سر و دمگاهخاکستری کم رنگ و پشت بلوطی و دم تقریباً سیاه مشخص می شود.

گلو و سینه اش زرد اخرایی با رگه های سیاه و پهلویش پر از لکه های سیاه است

/ 0 نظر / 95 بازدید