معرفی کتاب - تالش - ایران ...

معرفی کتاب – در ارتباط با تالش :

 

1- طالش – مارسل بازن – ( منطقه ای قومی در شمال ایران ) – ترجمه : دکتر مظفر امین فرشچیان – ناشر : موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی ، مشهد – شهریور 1367 -

 

2- تالشی ها کیستند ؟ - علی عبدلی – کتاب فروشی دهخدا ، بندر انزلی – چاپ اول: بهار 1363

 

3- چهار رساله در زمینه تاریخ و جغرافیای تالش – علی عبدلی – نشر گیلکان – چاپ اول: بهار 1378 –

 

4- فرهنگ تاتی و تالشی – علی عبدلی – انتشارات دهخدا ، بندر انزلی – چاپ اول : آبان 1363

 ۵- جستارهایی درباره زبان مردم آذربایگان - یحیی ذکاء - با مقدمه ، دکتر محمد امین ریاحی - تهران : بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار - ۱۳۷۹ -

 

معرفی کتاب – در ارتباط با ایران :

 

1- پژوهشی در : تبار مشترک ایرانیان و تورانیان – دکتر محمد علی سجادیه – نشر بلخ ، وابسته به بنیاد نیشابور – چاپ نخست : 1368 -

۲- تاریخ ایران - از آغاز تا اسلام - رومن گیرشمن - ترجمه : محمود بهفروزی - تهران : جامی - ۱۳۷۹ -

/ 0 نظر / 8 بازدید