دوبیتی هی گیلکی به گویش لنگرودی از زنده باد ابراهیم شکیبایی

 

 


متن گیلگی
غروب لنگرود غمگینه لاکو
تی دامون میثله گول رنگینه لاکو
می ورجه جی ن شو تی بارِ دوری
به کولِ جوُن مو سنگینه لاکو

برگردان فارسی
غروب لنگرود غمگینه دختر
دامان تو مانند گل رنگینه دختر

از کنار من نرو بار دوریت
به دوش جان من سنگینه دختر

متن گیلکی
می دیل در سینه غم دانه لاکوی جون
نوای زیر و بم دانه لاکوی جون

نودونم چی ویسین تی راشی عشق
یگالم پیچ و خم دانه لاکوی جون

برگردان فارسی
دل من در سینه غم دارد دختر جان
آوای زیر و بم دارد دختر جان

نمی دانم برای چه این جاده عشق
این همه پیچ و خم دارد دختر جان

متن گیلکی
آلوچه داره تی تی وابُونه باز
می دیل هانده تی خاطیرخوا بونه باز

پورا کونه بنفشه کوه و دشته
تی ور هانده لاکوی می جا بونه باز

برگردان فارسی
شکوفه درخت آلوچه باز می شود دوباره
دل من باز خاطرخواه تو می شود دوباره

دشت و دمن را پر می کند گل بنفشه
کنار تو باز دختر جای من می شود دوباره

 

/ 0 نظر / 61 بازدید