چند ترانه گاره سری ( ترانه های لالایی)

لالا لالا گُل سورخم ستاره
دوشو کاسه دره دوغ به قداره

یته تورشه، یته شیرینِ شیرین
نوگو دوغ و دوشو فرقی نداره


◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

ترجمه:

لالا لالا گل سرخم ستاره
نگو دوغ و دوشاب فرقی نداره

دوشاب در کاسه و دوغ در کاسه بزرگ است
یکی تر و یکی شیرینه شیرین است

**************

الا لالاتی لای مو بقوربون
تی اَسپه دیلِ سر، تی خال قربون

تی اَسپه(عسپه) دیل سر، می سنگ مرمر
تو می حیدر ببی مو تی صنوبر


◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

ترجمه:

لالا لالا، من به قربان خوابت بروم
به قربان خال روی سینه‌ی سپیدت

سینه‌ی سپید تو سنگ مرمر من است
تو حیدر من باش و من صنوبر تو باشم

منبع : سایت گیل یاوران

/ 0 نظر / 32 بازدید