روستای دارباغ به همراه تصویر

وجود مراتع و جنگل در روستا و در حاشیه ی غربی آن باعث جذب مردم و اشتغال به دامداری را میسر کرده است . در نتیجه می توان گفت دو پدیده ی طبیعی رود خا نه گشت رودخان و جنگل حا شیه ی غربی روستا باعث پیدایش روستا و امکان معیشت را فراهم آورده است.      

شناخت مراکز توریستی

از آنجایی که استان گیلان دارای طبیعتی نشات آور وهوای سالم برخوردار است.

۱.رودخانه ی روستا که یکی در جنوب روستا می گذرد و رود خانه ی دیگر از مر کز روستا عبور می کند .

جنگل غرب و جنوب غرب روستا  را میتوان نام بردکه تفریگاه خوبی تلقی میشود.

۲. باغات چای روستا ی دارباغ که یک فضاب دل انگییز ی  را بوجود می آورد و از جمله باغ چای مرکز و دیگری در جنوب غربی روستا را می توان نام برد.

منبع : وبلاگ دارباغ

/ 0 نظر / 8 بازدید