گزارش تصویری از زندگی اهالی روستای رود کنار رضوانشهر

منبع :وب سایت خبرگزاری میراث فرهنگی

/ 1 نظر / 7 بازدید
مهرشاد قرباندوست

مردم بالادست چه صفایی دارند// چشمه هاشان جوشان// کوزه هاشان پر موسیقی باد// چه دهی باید باشد// در ده بالا دست// چینه ها کوتاه است// اهل ده می دانند که شقایق چه گلی است// غنچه ای می شکفد// اهل ده باخبرند// گاوهاشان شیر افشان بادا//