/ 2 نظر / 42 بازدید
حسن

تو سالاری آقای مهدی پور عزیز برا قربون احوال خوبه چه کری

،

من حون گریه میکنم از دست این سهرداری رشت آقا به ظاهر این عکی زیباست نزدیک برو ببین کبوتر جاش آنجاست چه بگویم آن م از وروز خیابان علم الهدا نیمکت برای معتادها هزینه 3.5 میلیاردی ازآن طرف کبوتر خاک پرانی می کند وطرف دیگر سر نیم کت ها خاک سیگار این شد پیاده روی فرهنگی که یک نشانه از فرهنگ ندارد...