سلاح های گیلان باستان

ساختن سلاح های سرد سنگین و سبک و فاخر نظیر پیکانهای مفرغی در اوایل هزاره ی قبل از میلاد منحصر به کرانه های جنوبی دریای کاسپی است.


دیلمیان در دوران پیش از اسلام بجای نیزه بلند از زوبین(نیزه دو سر) کوتاه استفاده می کردند و هر فرد سه زوبین همراه داشت و کلاه خود هایشان مخروطی شکل بوده و از سپر های رنگین بسیار بزرگ نیز استفاده می کردند. اما پس از اسلام تجهیزات و سلاح هایشان تغییرات زیادی داشته است.

منبع : gilyavaran.com

/ 0 نظر / 5 بازدید