گورستان 3000 ساله در گیلان

 

گورستان متعلق به عصر آهن با قدمتی حدود سه هزار سال در محوطه باستانی "گردنه سر" روستای بویه شهرستان املش کشف شد. گورهای به دست آمده به لحاظ گونههای گوری به صورت "چهارچینهای "حفره ای" و "پشت سنگی" است که در جهات گوناگون و در وضعیتهای مختلف ایجاد شدهاند.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید