تصاویری زیبا از طبیعت منطقه شفت

طبیعت زنده و پویاست نکوداشت آن ، گرامی داشتن ریشه گاه آدمیان است

آدمیانی که طبیعت خویش را نابود می کنند براستی بی ریشه و مزدورند .

طبیعت زیبا آدمیان را در گذر زندگی همواره شاداب و جوان نگاه می دارد

روان رنجور ، در طبیعت سبز دوباره پیوند خواهد زد و به زندگی خویش ادامه خواهد داد

/ 0 نظر / 49 بازدید