بیکاری جوانان

نوشتیم از سیاست نوشتیم فلانی خوب است فلانی بد است   میتینگ فلانی با شکوه بود فلانی رد شد و ان یکی تایید شد  از مسولی دفاع کردیم و از مسولی نقد کردیم یکی را بالا بردیم و پله ای شدیم برای او و بد دیگری را گفتیم  اما امروز درد اینها نیست  عوض شدن فلان مسول و نماینده به ان صورت دردی را دوا نمی کند دعوای سیاسی  فقر را ریشه کن نمی کند  باور کنید  درد این نیست  من  یا تو طرفدار کدام کاندیدا بودیم فرقی ندارد 

جوانی که تحصیل کرده ای و نصف درامد پدر را هزینه کرده ای و متاهل هستی و فرزند داری و خرجی را از پدر میگیری به خدا تو کرامت داری 

جوانی که به امیدی به دانشگاه رفته است و کلی هزینه کرده است اما بیکار است  به کجا پناه ببرد چند ازمون استخدامی شرکت کند چطور استاد در کلاس بگوید دانشجوی عزیز درس بخوان  به سوال علم بهتر است یا ثروت چه پاسخی بدهد جز اینکه اگر ثروت باشد علم را هم میشود خرید 

جوانی که بیکاری و خانه نشینی شخصیت او را نیز زیر سوال برده  غرور او نزد همسرش خدشه دار شده  .

امید بسته به اینکه مثلا با فلان نماینده کاری برای او پیدا شود اما غافل از اینکه بعد از انتخابات کسی او را نمی شناسد و سرخورده تر میشود 

شعار مسولین این است که امروز در هر خانه ای را بزنی در ان چند تحصیلکرده وجود دارد اقای مسول میدانی ان جوان بیکار است  خرجی را از پدر میگیرد 

اقای مسول شما را به خدا در شرایط ان جوان بوده ای او را درک میکنی ؟

خدایا زمانی افرادی از بیرون از تالش برای کارگری به تالش می امدند حالا جوانان تحصیلکرده ما باید در خارج از استان برای یک حقوق بخور و نمیر کلی حرف بخورد 

خدایا هر کس میخواهد به جایی برسد از جوانان استفاده میکند و او را پلی برای خود قرار می دهد 

گاهی اوقات فکر میکنم جز خود ادم هیچکس دلسوزت نیست 

ایا داشتن یک شغل انتظار بالایی است ؟

ایا پدر پیری که انتظار دارد فرزندش در کنارش باشد و در پیری نوه هایش کنارش باشندانتظار زیادی است؟

آی آدمها، که در ساحل نشسته شاد و خندانید،

یک نفر در آب دارد می سپارد جان

 

تا کی حرف شما را به خدا حرف بس است

نان به سفره جامه تان بر تن،

یک نفر در آب می خواهد شما را

 

اقای مسول بیایید در سالی که حضرت اقا ان را سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی نامیده اند دست جوانان را بگیرید  و موجبات خوشحالی خانواده هایشان را فراهم نمایید

به والله من دیده ام جوانی چون فلانی او را سر کار برده یک عمر مدیون او است و خانواده او همدیشه دعاگوی وی هستند چه ثوابی بالاتر از این . 

والعاقبه لاهل تقوا والیقین

وکفی بالله وکیلا 

منبع:http://taleshi.persianblog.ir

/ 0 نظر / 6 بازدید