نضت جنگل و نقدعلی سیاهمزگی

از جمله شفتی هایی که در نهضت جنگل در نهایت صداقت حضوری فعال داشته و در اغلب جلسات و اقدامات مهم میرزا کوچک همراه و دوشادوش او نبرد میکرده است ، نقدعلی بیک شفتی را می توان نام برد که اهل سیاهمزگی شفت و از بازمانده های مسلحِ تالش می باشد.

مولف کتاب تاریخ جنگل می نویسد : میرزا همراه با یاران خود در چهارده ، منزل خلیل خان توقف کرد . پس از صرف صبحانه به طرف کیسم حرکت کردند. در کیسم محمد نام قزاق به همراه 12 نفر قزاق تسلیم جنگلی ها شدند که نقدعلی بیک توپچی هم در میان آنان بود و آن روزی که دکتر حشمت خود را تسلیم قزاق ها کرده بود . از این تاریخ نقدعلی بیک توپچی همیشه همراه میرزا بود و در نوشته های وقایع نگاران جنگل قید گردیده است .

مهرنوش مینویسد :در شب چهارشنبه 13 ذی قعده 1338 هجری در کمیته ی انقلاب در منزل میر ابوطالب دریا بیگی جلسه ی سری کمیته تشکیل یافت . در این جلسه نقد علی بیک که یک نفر از توپچی ها ی میرزا بود حضور داشت و کلاه برنجی آن در آفتاب مانند آیینه می درخشید .

در گزارش اوضاع تهران به هیت اتحاد اسلام در گیلان که فاقد تاریخ است نویسنده ی نامه می نویسد : که آقای مدرس از مهاجرت مراجعه فرموده اند و بنده هم حسب المعمول اواخر ماه جاری تا اوایل ماه رمضان به طرف شفت خواهم آمد، در آنجا امیدوارم به توسط عالیجاه با نقدعلی بیک سیاهمزگی همیشه در مقام مصاعدت برآییم . آقا شیخ محمد حسن تقدیم سلام می کنند ، امیدوارم لدی الورود در شفت اظهار ارادات خود را کرده باشیم . نویسنده نامه از آقا شیخ علی نامی که در شفت است می خواهد که عالیجاه ، نقدعلی بیک را دعا خوانم .

منبع : کتاب تاریخ شفت (جناب آقای نادر افشاریان )

گردآورنده : وبلاگ نصیرمحله

/ 0 نظر / 77 بازدید