باورداشتها در گیلان

•شو سوت=شو سوج= شوسوز
  نوعی ضایعه پوستی است که روی صورت و دست و پا ایجاد می شود.معتقدند اگر که:کسی شب آب جوش را در  حیاط بریزد و بسم الله نگوید, بچه های جن و پری می سوزند و با نفرین جن و پری زخم شو سوت روی بدن ریزنده آبجوش پیدا می شود.

•بوی پا:
پوست انار ترش را با کمی آب در دیگی می جوشانند و با آن آب پاها را می شویند و بعد به پنجه پا کمی حنا می گذارند,بوی پا از بین می رود.

ناخن و انگشت:

ناخن گرفتن را در شب گناه می دانند.

اگر مرغی ناخن بخورد گوشتش را حرام می دانند و بر این باورند که آن حیوان فورا می میرد.

ناخن را بلند نمی کنند چون این کار را شیوه گران می دانند.

ناخن را پس از چیدن در کاغذی پیچیده و لای دیوار و یا آن را دفن می کنند، چون بر این باورند که در قیامت باید ناخن ها را جمع آوری کنند.

می گویند؛ اگر آب نیم خورده روی دست کسی بریزد گوشه ی انگشتانش ریشه در می آورد.

شکستن انگشت یعنی به صدا در آوردن آن را معتقدند که در پیری رعشه و پرکش بر دستان متولی می شود، یا دست خود را به خاک می مالند.

معتقدند که پس از خاراندن ابرو، باید انگشت را بوسید تا آبرو و حیثیت آنها هرگز لکه دار نشود.

جغد، کلاغ و خروس

اگر جغدی در حیاط منزل یا بر سر درخت دیده شود، وجود آن را بر جان اهالی منزل شوم می دانند و معتقدند اگر مریضی داشته باشند فوت خواهد کرد.

قارقار کلاغ را در حیاط منزل، آمدن مهمان را نوید می دهند.

آمواز بی موقع خروس را در سحر یا شب دلیل بر شوم بودن آن می داننی و باور دارند که باید آنرا سر برید یا مهمان ناخوانده را نوید می دهد.

مهمان:

معتقدند اگر خروس یا مرغ بر سر در بخواند مهمان می آید.

اگر موی زنی تک شود یعنی از روسریش بیرون بیاید آن را بوسه داده و می گویند مهمان می آید و بعضی خانم ها که با مهمان میانه خوبی ندارند با عصبانیت آن را می کنند.

اگر بر حسب اتفاق وسایل روی سفره در یک ردیف قرار بگیرند مهمان می آید.

معتقدند اگر در کفش های میهمان نمک بریزد زود از آنجا می رود.

اگر هر دختر بچه ای جاروب به دست گیرد معتقدند که مهمان می آید.

دزدی از خانه عروس
موقع بردن عروس به خانه داماد, بستگان داماد چیزی را از خانه عروس می دزدند و به خانه داماد می آورند; به نشانه اینکه جای پای عروس در خانه داماد محکم باشد.
(گاهی مادر عروس , چیزی را در معرض دید می گذارد که آن چیز مخصوص را بدزدند.)

در موقع باران چنین باور دارند که اگر اسم چهل کچل را گفته و بر طنابی تشکه ( گره) بزنند باران بند می آید.

آب و هوا و خورشید ماه :

1- اگر باران و آفتاب با هم باشد می گویند عروسی شغال است.

2- اگر شغال ها  در شب تابستان با هم فریاد کنند نشانه ی نزول هواست.

3- غلطیدن سگ نشانه ی به هم خوردن هواست.

4-اگر گربه دست و پاهایش را بلیسد نشانه به هم خوردگی هواست.

5-اگر خسوف و کسوف اتفاق افتاد، می گویند ماه یا خورشید راه " چی بیته" و بر این باورند که اژدها می خواهد ماه یا خورشید را ببلعد.

برگرفته از کتاب سیمای کوچان ( محمد مهدی بحرالعلوم گیلانی)

/ 2 نظر / 7 بازدید
منصور همتي

سلام . بسيار بسيار عالي دست مريزدا. احسنت به وبلاگ عالي شما. اي كاش سازمان گردشگري گيلان چنين پر محتوا بود اي كاش. موفق باشيد. همتي

منصور همتي

سلام . بسيار بسيار عالي دست مريزدا. احسنت به وبلاگ عالي شما. اي كاش سازمان گردشگري گيلان چنين پر محتوا بود اي كاش. موفق باشيد. همتي