/ 2 نظر / 49 بازدید
محمدرضاروحی

نوشتن مشق شب جلوی چراغ نفتی سوخته شدن موهای سر آه! صدای مادر بزرگ بیا ،بیا شام سرد شد بیا ،بیا هوا سرد است یاد میاورم دوران کودکی را ،خانواده همچون قمر دور چراغ نشسته ...

قاسم ،شیشارستان

یادش بخیر،فیتیله سوت،چراغ لله شکست