آشنایی با پادنگ در منطقه شفت

در محلی که دندانهای پادنگ فرود می آمد، چاله ای با گل ایجاد می کردند که لبه های بلندی داشت .
شلتوک را به مقدار لازم در" پادنگ چاله " می ریختند و پادنگ زن با زور پا و تکیه به دستگیره ، قسمت جلویی پادنگ را بلند می کرد و با جا به جایی خود و قرار گرفتن روی پایه های ثابت ، قسمت جلویی پادنگ ، با دندانهایش بر روی شلتوک درون چاله کوبیده می شد . گاهی برای وارد کردن ضربه ای شدید تر به قسمت جلویی پادنگ ، طنابی بسته می شد و پسر بچه ای در موقع فرود ، طناب را می کشید و به فرود پادنگ کمک می کرد . با تکرار این عمل ، پوست از شلتوک جدا شده و برنج نیمه سفید شده با فل ( گیچیل ) به دست می آمد .
برای پاک سازی برنج از فل ، زنان با  "چوباره " ( طبق چوبی ) گیچیل را هوا می دادند و فل را باد می برد و برنج تمیز می شد . به این کار " برنج فوواچی" یا "چوباره زنی" می گفتند .                                   

او دنگ ( آب دنگ )
در بعضی از مناطق از انرژی آب روان به جای نیروی پا در حرکت دادن « دنگ » استفاده می شد. برای این منظور توربین پره داری در مسیر آب قرار می گرفت.

منبع : وبلاگ لسکو کلایه

/ 1 نظر / 26 بازدید

عالی بود جامع و کامل