/ 1 نظر / 8 بازدید

تممام عکسهای گیلان زیبا بود و با توجه به اینکه من سالها در اینکوها گشتهام همه عکسها برام اشنا بود وتجدید خاطره شد . از سلانسر تا دایلاسر روی یال کوهای طارم و سمته و خونی و مزگده و نصیر ...سیری در اینعکسه کردم و خوش گذشت. متشکرم.