فهرستی از آثار و بناهای تاریخی گیلان (به ترتیب قدمت اثر)

صنعت کاشی سازی چندان ترقی و توسعه‌ای در گیلان نداشته اما چند اثر خوب و بدیع کاشی در استان به چشم می‌خورد.

در اکثر آثار تاریخی سرزمین گیلان نام معمار و بنّا دیده نمی‌شود، گویی اینان نیز همچون سایر هنرمندان ایرانی هنر را برای کسب نان و نام نمی‌خواستند و به اثری که به وجود می‌آوردند عشق می‌ورزیدند.

اینها همه اسناد هویت یک ملت اند.

از علائمی که می توان قدمت بقعه و گورستان‌ها را نشان دهند سنگ‌های قبورند. در گورستان‌های اطراف بقعه ها هرچه تعداد سنگهای قبور بیشتر باشد می توان گفت که به همان اندازه اعتقاد و توجه ساکنان دهکده های اطراف به آن بقعه زیادتر است. به عنوان مثال بقعه‌های تورار و گرده کول و فیروزکوه و ملاخروشه و سوری بر بلندترین قله‌های دور از آبادی ساخته شده اند و ساکنان دهکده‌های اطراف با زحمت فراوان اجساد مردگان خود را به بالای این قله‌ها می‌برند و در آنجا به خاک می‌سپارند. تحمل این زحمات طاقت فرسا بر اثر ایمانی و اعتقادی است که مردم به این بقعه‌ها دارند.

برروی این سنگ قبرها معمولا مشخصات متوفی و اشکالی از ادوات زندگی آن دوره حک می‌شده است. البته سنگ قبرهای ظریف که تعداد آنها به عدد انگشتان دست هم نمی‌رسد متعلق به خارج خاک گیلان است یعنی از آذربایجان و زنجان و قزوین حک شده و بدین مناطق آورده شده است، زیرا این مناطق این گونه سنگها را ندارد.

روی هم رفته برای اینکه بتوان به پایه قدمت آثار تاریخی گیلان پی برد ، در اینجا فهرستی از بناها ، درها ، صندوق‌های مرقد ها و ضریح‌ها، سنگ قبرها و آثار مکتوب از قبیل قرآن‌ها ، فرمان‌ها ، قباله‌ها ، وقف نامه‌ها را می‌آوریم تا همگان از تاریخ این منطقه پربرکت و مقاوم اطلاع پیدا کنند و از آن عبرت بگیرند.

 

گیلان بیه پس(غرب رودخانه سفیدرود)

 1. سفید مسجد در کیش خاله دیناچال
 2. قلعه لیسار در نومندان لیسار
 3. بقعه تاج الدین محمود خیوی در لمیر محله آستارا. سال 732 قمری
 4. بقعه سید امیر کیا سال 827 قمری
 5. وقفنامه قرآنی پری سلطان دختر سلطان محمد خان برای بقعه سید علی کیا سال 901 قمری
 6. قلعه رودخان سال 918 قمری
 7. سنگ قبر میرزا محمد بن قبادجان در بقعه پیر قطب الدین نزدیک روستای باغچه سرای آستارا سال 942 قمری
 8. بقعه آکاشاه در رودبرده سنگر سال 920 قمری
 9. صندوق سلیمان داراب رشت سال 953 قمری

10.  بقعه عون بن محمد بن علی در ماسوله سال 969 قمری

11.  سنگ قبری در بقعه سلطان سید حاجی مرندی در حرزویل سال 984 قمری

12.  سنگ قبر بدیع الزمان میرزا در بقعه فیلده سال 986 قمری

13.  سنگ قبر ملک ابوالقاسم در بقعه سلطان سید حاجی ممحمود مرندی سال 955 قمری

14.  سنگ قبر ترک خانم دختر برج علی تبریزی در بقعه عون بن محمد سال 995 قمری

15.  سنگ قبر هاشم بیک بن میرم بیک در بقعه عون بن محمد سال 997 قمری

16.  گنبد سلطان سید حاجی محمود مرندی سال 998 قمری

17.  سنگ قبر مریم دختر میر خلیل متولی در بقعه عون بن محمد سال 1004قمری

18.  کتیبه صندوق سید ابو جعفر در رشت (که امروزه از میان رفته است) سال 1009 قمری

19.  ضریح مشبک عون بن محمد در ماسوله سال 1015 قمری

20.  سنگ قبر بی بی رحمت دختر حاجی هادی ملکی در دهکده خست مسجد کوچصفهان سال 1023 قمری

21.  سنگ قبر شاه منصور بن شاه ملک آقا در بقعه فیلده سال 1029 قمری

22.  سنگ قبر محمد بیع بن محمد اسماعیل در بقعه عون بن محمد سال 1052 قمری

23.  بنای سر در ساقی مزار در جور شر لشتنشاء سال 1055 قمری

24.  سنگ قبر محمد علی بن محمد امین زاویه در بقعه سلطان حاجی سید محمود مرندی سال 1057 قمری

25.  سنگ قبری بر دیوار در ورودی بقعه عون بن محمد سال 1060 قمری

26.  تاریخ محجر شبکه ای امامزاده شفیع بن موسی الکاظم در دهکده قشلاق نشین امامزاده شفیع شاندرمن سال 1073 قمری

27.  سنگ قبر میرزا رحیم خان پسر میرزا کبیر خان در بقعه فیلده سال 1080 قمری

28.  بنای دروازه حرزویل سال 1090 قمری

29.  بنای مسجد صاحب الزمان در ماسوله سال 1117 قمری

30.  سنگ قبر آقا محمد زکی بن محمد قاسم در بقعه عون بن محمد سال 1167 قمری

31.  فرمان تولیت تربت قوشه جد در تنگ دی تول هشتپر سال 1171 قمری

32.  وقفنامه قرآنی میر قاسم فیلده ای برای بقعه فیلده سال 1194 قمری

33.  سنگ قبر محمد حسن خان پسر حاجی معصوم کسمایی سال 1195 قمری

34.  بنای گلدسته مسجد ساغریسازان در رشت سال 1204 قمری

35.  سنگ تاریخی مسجد جامع جورشر لشتنشاء سال 1026 قمری

36.  صندوق میرشاه محمود در دهکده شیخان گفشه لشتنشاء سال 1240 قمری

37.  سنگ قبر محمد طاهر پسر کربلایی محمد بیک گیلوایی در بقعه سید احمد سال 1240 قمری

38.  بنای محراب مسجد مستوفی رشت سال 1242 قمری

39.  در دو لتی بقعه سید عباس و سید اسماعیل در محله ساغریسازان رشت سال 1243 قمری

40.  سنگ قبر کلثوم دختر میر قاسم در بقعه فیلده سال 1250 قمری

41.  سنگ لعنت نامه ای در بقعه سید احمد در گیلوای کوچصفهان سال 1255 قمری

42.  فرمان ناصرالدین شاه بر کتیبه ای سنگی در بقعه خواهر امام رشت سال 1272 قمری

43.  بنای بقعه سید قاسم بن موسی الکاظم در دهکده چولاب کوچصفهان سال 1282 قمری

گیلان بیه پیش(شرق رودخانه سفیدرود)

 1. صندوق مرقد سید خورکیا در چهار پادشاهان لاهیجان. سال 647 ه.ق
 2. بنای بقعه سید محمد در دهکده پینچا. سال 780 ه.ق
 3. تجدید عمارت چهار پادشاهان لاهیجان. سال 820 ه.ق
 4. صندوق مرقد سید رضی کیا در چهار پادشاهان لاهیجان. سال 829 ه.ق
 5. صندوق مرقد ابوجعفر ثایری در میانده اوشیان. سال 855 ه.ق
 6. صندوق مرقد سید علی غزنوی در دهکده تجن گو که. سال 871 ه.ق
 7. قبر سلطان محمد کیا در سر تربت امام. سال 883 ه.ق
 8. وقف نامه ی سر تربت امام. سال 883 ه.ق
 9. اتمام پل سیم رود نزدیک لاهیجان. سال 892 ه.ق

10.  سنگ قبر حسنی در سر تربت امام. سال 902 ه.ق

11.  سنگ قبر پری سلطان دختر سلطان محمد در بقعه ی سلطان سید حاجی محمود مرندی در حرزویل. سال 908 ه.ق

12.  سنگ قبر میرزا علی کیا در سر تربت امام. سال 912 ه.ق

13.  دری که فعلاً در بقعه ی دهکده ی کومس است و سابقاً در جام خانه ی کاخ دیلمان بوده است. سال 930 ه.ق

14.  باقی مانده صندوق قدیمی بقعه ی آقا شیخ ابوالوجیه در کهله بر زاکله بر لاهیجان. سال 948 ه.ق

15.  چاه تندور بقعه ی فیروز کوه. سال 994 ه.ق

16.  سنگ قبر پیری بیک در باباولی دیلمان. سال 995 ه.ق

17.  سنگ قبر مهدی بیک در باباولی دیلمان. سال 998 ه.ق

18.  سنگ قبر نادعلی بیک خلیفه در باباولی. سال 1004 ه.ق

19.  سنگ قبر علی بیک در بقعه ی سید احمد در دیلمان. سال 1007 ه.ق

20.  سنگ قبر امام وردی بیک در بقعه ی باباولی دیلمان. سال 1014 ه.ق

21.  صندوق مرقد آقا میرشمس الدین در لاهیجان. سال 1017 ه.ق

22.  صندوق مرقد سید رضا داور کیا در بیجاربنه. سال 1018 ه.ق

23.  اتمام در بقعه ی باباولی در دیلمان. سال 1042 ه.ق

24.  سنگ قبر میرمراد بن میرسلیم در بقعه ی ابوجعفر ثایری. 1045 ه.ق

25.  سنگ بنای بقعه ی گرده کول. سال 1048 ه.ق

26.  سنگ قبر حسام الدین بن حسین در گورستان بازار محله ی سیارستاق. سال 1058 ه.ق

27.  سنگ قبر خوارشاه بن محمدخان لسپوئی در بقعه ی لسپو. سال 1074 ه.ق

28.  علم بقعه ی فیروز کوه. سال 1074 ه.ق

29.  اتمام حوض و لاکه ی مسجد جامع تمیجان. سال 1075 ه.ق

30.  اتمام در ورودی بقعه ی شیخ زاهد در چابکسر. سال 1086 ه.ق

31.  فرمانی بر سنگ در مسجد جامع لاهیجان. (سال 1106 ه.ق)

32.  فرمانی دیگر بر سنگ بر دیوار مسجد جامع لاهیجان. ( 1107 ه.ق)

33.  بنای مسجد صاحب الزمان در ماسوله. ( 1117 ه.ق)

34.  سنگ قبر محمد حسین بیک در بقعه ی سیاهکل محله. ( 1137 ه.ق)

35.   سنگ قبری در بقعه ی آقا سید معین نزدیک تمیجان. ( 1145 ه.ق)

36.  سنگ قبر میرزا ابوطالب در بقعه ی شیخانور لاهیجان. ( 1171 ه.ق)

37.  سنگ قبر بی بی خانم در بقعه ی گردکول. ( 1171 ه.ق)

38.  سنگ قبر صادق در بقعه ی شلمان لنگرود. ( 1172 ه.ق)

39.  سنگ قبر کربلائی معصوم در بقعه ی میر جمال الدین اشرف. ( 1189 ه.ق)

40.  سنگ قبر مصطفی بیک بن الله ویردی سلطان انبارلو در بقعه ی میکال. ( 1197 ه.ق)

41.  سنگ قبر آقا امین بن آقا میر سوار در مسجد رودبارک. (1199 ه.ق)

42.  در ورودی شرقی بقعه ی آقا سید حسین در لنگرود. ( 1200 ه.ق)

43.  سنگ قبر نقدعلی بن محمد علی در بقعه ی بابوجان دره. ( 1202 ه.ق)

44.  سنگ بنای مسجد جامع جورشر لشت نشا. ( 1206 ه.ق)

45.  فرمان برگذاری تولیت بقعه ی آقا سید حسین در لنگرود به حسین خادم. ( 1207 ه.ق)

46.  سنگ قبر رفیع بن موسی در بقعه سید نصرالدین. ( 1207ه.ق)

47.  سنگ قبر محمد علی بن محمد صفی در بقعه سید نصرالدین ( 1209 ه.ق)

48.  سنگ قبر پری زاد خانم دختر صفی خان سلطان در امامزاده هادی دهکده میکال دیلمان(1210 ه.ق)

49.  سنگ قبر نازدار خانم دختر علی مردان در بقعه سید نصرالدین ( 1212 ه.ق)

50.  سنگ قبر محمدحسین بن احمد در بقعه ی سیاهکل محله ( 1213 ه.ق)

51.  سنگ قبر الله وردی سلطان بن خدا وردی بیک در بقعه ی میکال ( 1215 ه.ق)

52.  سنگ قبر محمد علی خان در بقعه ی سید علی غزنوی ( 1216 ه.ق)

53.  سنگ قبر حلیمه دختر آقا شفیع در ایوان مسجد جامع لاهیجان ( 1217 ه.ق)

54.  سنگ قبر دوستعلی بن میرزا علی در بقعه ی شاه شهیدان ( 1218 ه.ق)

55.  سنگ قبر محمد قاسم پسر محمد یوسف در بقعه ی تورار ( 1220 ه.ق)

56.  سنگ قبر ولی خان در بقعه ی گردهکول ( 1220 ه.ق)

57.  سنگ قبر حاجی بابا پسر مرحوم نصیر صفی آبادی در بقعه ی سیاهکل محله ( 1221 ه.ق)

58.  سنگ قبر خداوردی سلطان پسر الله وردی سلطان در بقعه ی تورار ( 1221 ه.ق)

59.  سنگ قبر ملک محمد در بقعه ی گرده کول (1221 ه.ق)

60.  سنگ قبر ام کلثوم دختر الله وردی سلطان در بقعه ی تورار ( 1222 ه.ق)

61.  سنگ قبر دانیال بن علی خان در بقعه ی تورار ( 1222 ه.ق)

62.  سنگ قبر کرم علی بن آقا قنبر در بقعه ی بابوجان دره ( 1223 ه.ق)

63.  سنگ قبر سکینه دختر اسماعیل خان در بقعه ی میکال ( 1223 ه.ق)

64.  در ورودی بقعه ی آقا سید علی در متعلق محله ( 1224 ه.ق)

65.  سنگ قبر احمد بن مومن بن قوام در بقعه ی آقا میر شهید ( 1224 ه.ق)

66.  سنگ قبر ماه شرف دختر آقا کاظم در بقعه ی ملا خروشه ( 1226 ه.ق)

67.  قدیمی ترین سند خرید و فروش زمین زراعی در مجموعه یدالله محمدی در دهکده ی کجید ( 1228  ه.ق)

68.  سنگ قبر آقا غلام بن شمس علی در بقعه ی لسپو ( 1229 ه.ق)

69.  سنگ قبر زرین جان خانم در بقعه ی ملا خروشه ( 1229ه.ق)

70.  سنگ قبر هاشم بن برخوردار بیک دیلمانی در بقعه ی سیاهکل محله ( 1229 ه.ق)

71.  سنگ قبر الله بداشت در بقعه ی تورار ( 1233ه.ق)

72.  سنگ قبر فیروزه خانم دختر محمد قاسم در بقعه ی سید نصر الدین ( 1235 ه.ق)

73.  سنگ قبر علی اکبر بیک پسر عبدالله بیک در بقعه ی تورار( 1238 ه.ق)

74.  بنای مسجد اکبریه در لاهیجان ( 1239 ه.ق)

75.  سنگ قبر نقدعلی پسر جعفر در بقعه ی باباولی در دیلمان ( 1240 ه.ق)

76.  سنگ قبر ملا علی خان پسر کربلائی حاجی در بقعه ی تورار ( 1240 ه.ق)

77.  صندوق بقعه ی میر شاه محمود در دهکده ی شیخان گفشه ی لشتنشا ( 1240 ه.ق)

78.  فرمان فتحعلی شاه برای حاجی آقا بزرگ منجم باشی ( 1240ه.ق)

79.  صدور حکم واگذاری تولیت بقعه ی آقا سید حسین در لنگرود به ملا محمد حسن ( 1240 ه.ق)

80.  در ورودی مسجد حاجی علی در محله بازار لنگرود ( 1241 ه.ق)

81.  قبر زین العابدین پسر علی در بقعه ی میکال (1241 ه.ق)

82.  سنگ قبر گلستان خانم دختر آقا میرزا در بقعه ی گرده کول ( 1241 ه.ق)

83.   علم بقعه ی آقا میر صادق در لاهیجان ( 1242 ه.ق)

84.  سنگ قبر ملا غلام علی پسر آقا علی اکبر در بقعه ی سیارستاق اشکور ( 1242 ه.ق)

85.  سنگ قبر کربلائی میرزا پسر مرتضی قلی در بقعه ی  سید نصر الدین ( 1242 ه.ق)

86.  سنگ قبر ریحان خانم دختر الله ویردی سلطان در بقعه ی تورار ( 1243 ه.ق)

87.  سنگ قبر الله بداشت پسر کربلائی نقدعلی در بقعه ی میکال ( 1243 ه.ق)

88.  سنگ قبر قربان علی بیک در بقعه ی سید احمد در دیلمان ( 1244 ه.ق)

89.  سنگ قبر آقا علی پسر محمد در بقعه ی بابوجان دره ( 1245 ه.ق)

90.  سنگ قبر حاجیه خانم در بقعه ی ملاخروشه ( 1246 ه.ق)

91.  سنگ قبر خواجه محمد پسر حاجی علی اکبر در بقعه شیرجو پشت ( 1246 ه.ق)

92.  سنگ قبر قربانعلی پسر محمد گالش در بقعه ی سید ابوالقاسم ( 1248 ه.ق)

93.  سنگ قبر آقا بیک پسر حسن خان بیک در بقعه ی تورار ( 1248 ه.ق)

94.  سنگ قبر محمد شریف پسر نوروز در قبرستان کجید ( 1250 ه.ق)

95.  سنگ قبر امیر علی پسر کربلائی رمضان در بقعه ی بابوجان دره ( 1251 ه.ق)

96.  سنگ قبر اقا رحیم پسر عابدین در قبرستان کجید ( 1252 ره.ق)

97.  تاریخ صدور فرمان محمد شاه قاجار برای میرزا عبدالباقی منجم باشی ( 1252ه.ق)

98.  تاریخ اتمام صندوق بقعه ی اقا میر ابراهیم در محله ی گابنه ی لاهیجان ( 1253 ه.ق)

99.  سنگ قبر علی اکبر بیک پسر سهراب خان در بقعه ی تورار ( 1253ه.ق)

100. سنگ قبر شهربانو دختر شرف خان در بقعه گرده کول ( 1254ه.ق)

101. سنگ قبر آقا میرزا پسر میرزا علی در مسجد رودبارک ( 1255ه.ق)

102. سنگ قبر حسینقلی پسر حسن طالش کولی در بقعه ی کومس دیلمان (1255 ه.ق)

103. سنگ قبر شهربانو دختر قربانعلی در سفید آستانه (1255 ه.ق)

104. سنگ قبر ذوالفقار پسر میرزا علی در بقعه ی میکال ( 1256 ه.ق)

105. سنگ قبر آقا شفیع رفیع پسر شیخ عبدالله در بقعه ی گرده کول (1257 ه.ق)

106. سنگ قبر محمدقلی پسر قربانعلی در سر تربت امام (1258 ه.ق)

107. سنگ قبر عاشور پسر الله ویردی در بقعه ی شکرکش (1259 ه.ق)

108. سنگ قبر میرزا خان پسر محمد در بقعه ی تورار ( 1260 ه.ق)

109. سنگ قبر جواهر دختر سبزعلی در بقعه ی میکال (1260 ه.ق)

110. سنگ قبر گل خاتون دختر آقا کاظم دیلمانی در بقعه ی مراددهنده (1261 ه.ق)

111. سنگ قبر آدینه پسر محمدعلی خان در بقعه ی لسپو (1262 ه.ق)

112. سنگ قبر نداوردی پسر آدینه در بقعه ی فیروزکوه (1263 ه.ق)

113. سنگ قبر شیخ خلیل پسر شیخ جلال در بقعه ی گرده کول (1263 ه.ق)

114. سنگ قبر رستم خان پسر محمدخان در بقعه ی آقا سید خلیل (1263 ه.ق)

115. سنگ قبر مهدی خان بیک در آستانه ی چهارتن (1264 ه.ق)

116. سنگ قبر خداداد بیک پسر حسن خان در بقعه ی فیروز کوه (1264 ه.ق)

117. تاریخ صدور فرمان محمدشاه قاجار برای عبدالباقی منجم باشی لنگرودی (1264 ه.ق)

118. تاریخ اتمام در بقعه ی فوشا ( 1265 ه.ق)

119. سنگ قبر نازی خانم دختر شیخ حسین در بقعه ی گرده کول ( 1266 ه.ق)

120. سنگ قبر بمانی دختر ملک محمد در بقعه ی گرده کول ( 1266 ه.ق)

121. تاریخ صدور فرمان ناصرالدین شاه قاجار برای میرزا عبدالباقی منجم باشی لنگرودی (1266 ه.ق)

122. سنگ قبر رمضان علی پسر جعفر در بقعه ی سید احمد (1267 ه.ق)

123. سنگ قبر محمد حسن پسر آقا علی در بقعه ی لسپو (1269 ه.ق)

124. سنگ قبر برجعلی پسر آقا علی محمد در بقعه ی شکرکش (1270 ه.ق)

125. تاریخ اتمام در ورودی مسجد آقا شیخ حبیب الله در محله ی راه پشته ی لنگرود (1270 ه.ق)

126. مرمت پل آجری رودخانه ی سیم رود نزدیک شهر لاهیجان به دست حاجی قربان تاجر لاهیجی (1271 ه.ق)

127. سنگ قبر غلامعلی پسر الله ویردی در بقعه ی تورار (1271 ه.ق)

128. سنگ قبر شیخ جعفر پسر شیخ کاظم در بقعه ی گرده کول (1271 ه.ق)

129. سنگ قبر ملامراد پسر عیسی در بقعه ی باباولی دیلمان (1272 ه.ق)

130. تاریخ انمام در ورودی غربی بقعه ی آقا سید حسین در لنگرود (1272 ه.ق)

131. سنگ قبر ملا قاسم پسر ملا کاظم در بقعه ی تورار (1273 ه.ق)

132. سنگ قبر اسماعیل پسر آقا قربان در بقعه ی ابوجعفر ثایری (1275 ه.ق)

133. تاریخ تعمیر بقعه ی پیر ملا شمس الدین در لاشیدان لاهیجان (1275 ه.ق)

134. سنگ قبر بلقیس دختر جعفر در بقعه ی دهکده ی لفمجان (1278 ه.ق)

135. تاریخ کاشی یادگاری ملاعلی لاشیدانی در بقعه ی لاشیدان لاهیجان ( 1279 ه.ق)

136. سنگ قبر فاطمه دختر آقا عاشورعلی در بقعه ی تورار (1281 ه.ق)

137. سنگ قبر برجعلی پسر استاد قربانعلی در بقعه ی گرده کول (1284 ه.ق)

138. سنگ قبر گنجعلی پسر نظرعلی در بقعه ی گرده کول (1284 ه.ق)

139. سنگ قبر قربان حداد پسر کربلائی شاه ولد در بقعه ی تورار (1289 ه.ق)

140. تاریخ اتمام صندوق مرقد سید ابوالقاسم در دهکده ی شکرکش (1290 ه.ق)

141. سنگ قبر حسین پسر موسی خان تنکابنی در بقعه ی تورار (1295 ه.ق)

142. سنگ قبر امیر علی پسر عمو حسن گالش در بقعه ی گرده کول (1301 ه.ق)

143. سنگ قبر بازعلی پسر پنجه علی در بقعه ی فیروزکوه (1308 ه.ق)

144. سنگ قبر شیخ عبدالحسین پسر آقا میرزا یوسف در بقعه ی سیارستاق اشکور (1310 ه.ق)

145. تاریخ اتمام در ورودی بقعه ی نصیرعلی در دهکده ی کویه (1312 ه.ق)

146. تاریخ سفارش نامه ی نصرالسلطنه به منجم باشی درباره ی تولیت آستانه ی آقا سید حسین در لنگرود (1315 ه.ق)

147. تاریخ اتمام حسینیه و عباسیه و غریب خانه ی بقعه ی آقا سید حسین در لنگرود (1320 ه.ق)

148. سنگ قبر صفر پسر چراغعلی در بقعه ی سید محمد صالح (1330 ه.ق)

تاریخ اتمام سقاخانه ی بقعه ی آقا سید حسین در لنگرود (1341 ه.ق)

بقاعی که قبل از اسلام در گیلان وجود داشت:

 1. مزار لاله شوی در رشت(ظاهرا بقعه خواهر امام به جای آن بنا شده است)
 2. ساقی مزار در جورشر لشتنشاء(که محل قدیمی بقعه آقا سید محمد رضاست)
 3. بقعه دوالکوه بر مرز آلیان و تنیان
 4. سلطان برز کوه بر سامان اسالم و تالش
 5. گلی لرز درخشا در تالش ییلاقی
 6. بابا بلندی در لمیر محله آستارا
 7. بابا مرزی در کنار رودخانه ویزنه
 8. آکاشا در رودبنه سنگ

منبع :وبلاگ دیلمان(بابا ولی )

/ 1 نظر / 86 بازدید