شعر تالشی تقدیم به امام زمان(عج)

مهدی زهرا! ت امه را آرس

غریبی سید علی را آرَس

سید علی، خمینی دیگره

اشت جانی چمه خاصه رهبره

خداوندا! مهدی دِ خا کَینی با؟

مردیمونه اَمه بدا مهدی با

مهدی غریبه چَمه عون دیلی کو

مهدی بوعه بدا چَمه پیشی کو

یا صاحب الزمان آقا کَینی آی؟

شیعه هنی منتظرَ ه تا ت بای

بری تا من  بوبوم  اشت سرباز

کی آکری ت چمع  بخت و اقبالی باز؟

چمع  بخت و اقبال ک زونی ت ایره

چرا چ ور نِشی؟ من وا  تشیره

م وا  تشیره اشت دیداری را

من بمِرم  اشت خاصه جانی را

چمن گل آقا ترا بمِرم

اشت راه کو خاک و خاری پیگرم

خیلی غَریبیرَه چمن دیلی کو

آبرو ندارم از اشت پیشی کو

نبیمه عَه جوری ک ت خوایستیره

آدم آبِه ت اَمه کو خوایستیره

ایتِه بدا گناه مکرم آقا!

خسته آبیمه زندگی کو آقا

اشت وَری خیلی خجالت کَشم

نزونی ت اشت دوری چ کشم

چم جانی ترا الهی آدم

چم همه هستی ترا بی آدم

از اشت قربون ت دِ خوای کَینی بای؟

به خاطر حسین و زهرا ت مگه نخوای بای؟!

آقا بری دِ چمه جان اشت شن

چمه همه روح و روان اشت شن

هنوز نی چِ وَقت بَه نیَه تا ت بای؟

ام همه ظلم و جور وینی هَنی نای؟!

آقا بری تا امه آدم آبم

امه جزء خوبان عالم آبم

ایشالله سالم بومونی آقا جان

جلوی ظالم بومونی آقا جان

امه ترا دُعا کَرَم تا ت بای

خدایی جانی آدیم اگر خوای

اشت ظهوری را وا من  بمِرم

اشتن شفاعتی تکو ویگِرم

ایشالله خدمت بکرم ترا از

الهی بعدا بمرم ترا از

اشت قد و اشت قامتی قربون

آقا! چَمه جانی ترا قابل بوزون

منبع : وبلاگ بسم الله النور

/ 0 نظر / 14 بازدید