انواع برنج در شهرستان شفت

کشت اقلام برنج در شفت تابع شرایط اقلیمی منطقه در گذشته بود از آنجایی که برنج برای رشد وبازدهی نیاز فراوان به آب و هوای گرم و مرطوب دارد ، کمبود آب در منطقه شفت سبب شده بود که توجه  زارعین به کشت برنج های گرم (زود رس ) جلب شود.

به طوری که در گذشته حدود 70% درصد برنج هی تولید شفت را برنج  نوع گرم و بقیه را نوع سرد تشکیل می داد. غالبا مزارعی که در منطقه بالا دست و نزدیک به سرچشمه های رودخانه بودند ، لزوما برنجهای سرد می کاشتند و آنها که در پایین دست بودند و بهره کمتری  از آب رودخانه می بردند اقدام به کشت برنج های گرم می کردند : چرا که توانایی بیشتری نسبت به گرما دارند و دو بار کمتر نسبت به برنج های سرد نیاز به آبیاری دارند . 

از معروفترین برنج های گرم در منطقه شفت چمپا بود که هم محصول (ری )بیشتری  می داد و هم خوراک روزانه کشاورزان محسوب می شد .

از انواع برنج هایی که در منطقه شفت به عمل می آید :ا- چمپا 2- عنبر بو 3- بی نام 4- مولایی و 5 - انواع صدری را می توان نام برد و اکنون برنج های چون علی کاظمی ، بی نام ، هاشمی ، و صدری از انواع غالب محصول برنج در شفت است .

1- چمپا : آن را قدیمی ترین برنج کشت شده در شفت دانسته اند که برنجی زود رس است . معلوم نیست که این برنج از چه وقت وبه چه طریق به گیلان آورده شده است . چمپا نیز دارای انواع زودرس و دیر رس است . میزان بازدهی آن در هر هکتار بیشتر از بقیه برنج هاست .

2- غریب : این گونه از برنج نسبتا زودرس و 15 روز قبل از صدری می رسد و دارای بازدهی متوسط است و حدود 60 روز به عمل می آید .

3- عنبر بو : این نوع برنج که خیلی کم کاشت می شود ، دانه هایش از غریب باریکتر است و جزو برنج های متوسط است .

4- صدری : دارای انواع دم سیاه ، دم زری و ... است . این برنج نیز دو نوع زود رس و دیر رس دارد که جهت فروش کاشته می شود . نوع دم سیاه آن مرغوب تر از بقیه انواع است .عالی ترین نوع آنرا در روستای پشت سرای شفت تولید می کنند که حتی به خارج و در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صادر می شود . این برنج دانه های دراز و باریک به بلندی 8/5-6 میلی متر و پهنای 2/5-1/6 میلی متر دارد .

روایت است که این برنج را میرزا آخاخان نوری صدر اعظم (1239-1230) از پیشاور پاکستان به ایران آورده بود . عامل خرید برنج در شفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی گبلان ، شفت 10315هکتار اراضی زیر کشت برنج با تولید 35823تن و عملکرد 3472کیلو در هر هکتار ، دارد . اراضی دیم شفت حدود 3394 هکتار است .

منبع : کتاب تاریخ شفت (جناب آقای نادر افشاریان )

گردآورنده : وبلاگ نصیرمحله

/ 0 نظر / 21 بازدید