حق همسر و مادر از دیدگاه اسلام

ج: واقعا امروزه چگونه است که بدین عبادتها توجه کمتری می شود و حتی به فراموشی سپرده شده است و یا آنکه در بعضی از خانواده ها برخلاف این آموزه ها و دستورها عمل می شود،و اغلب کارهای خانه با وجود فرزندان و شوهر با مادران و زنان خانواده هاست،و متاسفانه حتی بعضی از دختران نیز به بهانه اینکه درس ومدرسه و دانشگاه و ... هیچ کمکی در کارهای خانه به مادران نمی کنند و تمامی کارها و زحمات خانه ها فقط وفقط به دوش مادرها می باشد،و این امر در جوامع امروزی جز بی اطلاعی از امور شرعی و حقوقی و سلوک با همدیگر از طرفی نیز محرومیت از مزایای آخرت بر افراد خانواده حاصل دیگری ندارد،و چه خوب است از امروز تصمیم گیریم از این راه خیلی ساده سعادت دنیا و آخرت را کسب کرده و موجب خشنودی خداوند متعال شویم.

2ــ حق مادر؛الف:حق مادر این است که بدانی او تو را در جایی نگه داشته است و کسی نگه نمی دارد و از میوه دلش به تو داده که کسی به کسی نمی دهد و از تو با همۀ وجودش از گوش و چشم و دست و پا و مو و پوست،با شادمانی و سرور نگهبانی و نگهداری کرده و ناملایمات، غم و اندوه و نگرانی ها را تحمل می کند و شادان و خرم است که تو را سیر نماید و خود گرسنه بماند،تو را بپوشاند و خود برهنه باشد،تو را سیراب کند و خود تشنه بماند خود در آفتاب سوزان باشد و برتو سایه افکند و با پذیرش رنج و بی خوابی تو را از لذت خواب بهره مند سازد،پس باید به پاس این همه محبت ها و زحمتهای فراوان،شکر گزار مادران باشیم،و هرگز این امر امکان پذیر نمی باشد مگر خداوند یاریمان کند.
ب: حق مادر و پدر؛از اربعین سلیمانی نقل شده: والدین بر فرزندان هشتاد حق دارند،چهل حق در حیات و چهل حق در حال ممات، و اما آن چهل حق حال حیات:ده تا از آنها به تن، ده به زبان،ده تا به دل و قلب و ده تا به مال است.
ده حق برزبان:1ـ با تندی با آنان سخن نگوید.2ـ صدایش را بر آنها بلند نکند.3ـ گستاخی و پرخاش نکند.4ـآنان را به نام نخواند،بلکه بگوید پدرجان،پدر بزرگوارم.5ـ سخن ایشان را قطع نکند.7به امر و نهی،آنان را خطاب نکند.8ـ بر آنان فریاد نزند.9ـ به آن دو، اف نگوید و سر برنگرداند.10ـ با ایشان با ادب سخن بگوید.2
ده حق به مال: 1ـ لباس آن دو را پیش از لباس خود تهیه کند.2ـ آنها را از طعام خویش بلکه بهتری بخوراند،زیرا در هر اتفاقی پدرو مادر جلو هستند.3ـ قرض آنها را بدهد.4ـ مخارج سفر آن دو را چه واجب و چه مستحب از زیارت بدهد.5ـ اگر فوت کرده اند و حج یا نماز و روزه دارند،از جانب آنها نایب بگیرد  یا خود بخواند.6ـ اگر مسکن و خانه ندارند،برای آن دو تهیه کند یا اجارۀ خانۀ آنها را بدهد.7ـ از مال خود در اختیارشان گذارد که هر گاه نیاز یابند،رفع نیاز کنند.8ـ امور آنان را از پزشک،دارو،روفتن برف منزل، تعمیرات مسکن،وصول طلب، امور اداری و امثال اینها را خود انجام دهد یا مخارج آنها را تحمل کند.9ـ با مال خود به آندو عزت بخشد.10ـ مال خود را مال ایشان بداند،هرچه از اموال او بردارند یا تصرف کنند،به روی آنان نیاورد.3
خسروقربانی /مدیر مسئول هفته نامه خبر گیلان
1ـ  بحار،ج13،ص 133،چاپ ایران،و جامع الاخبار،ص102   /2ـ رساله حقوق امام سجاد(ع) انتشارات نراقی،علی محمد حیدری،ص298 /3ـ رساله حقوق امام سجاد(ع) انتشارات نراقی،علی محمد حیدری،299

نویسنده :خسرو قربانی

منبع : گیلان نیوز

/ 0 نظر / 33 بازدید