نمایندگان گیلان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی

نمایندگان گیلان در دوره دوم مجلس شورای اسلامی

1

محمدتقی رنجبر چوبه

صومعه سرا

2

کامل خیرخواه

لاهیجان

3

محمد مهدی رهبری املشی

رودسر

4

سیدمجتبی عرفانی

تالش

5

اسماعیل آهنی

آستارا

6

سیدابوطالب حجازی کمساری

رشت

7

محمد خزاعی ترشیزی

رشت

8

میرعلی نقی سیدخاوری لنگرودی

لنگرود

9

سیدعباس صفوی کوهساره

فومن

10

محمد مهدی پورگل

بندر انزلی

11

زین العابدین قربانی پنجاه

آستانه اشرفیه

12

سیدداود مصطفوی سیاهمزگی

رشت

13

سیدابوالحسن مخزن موسوی

رودبار

نمایندگان گیلان در دوره سوم مجلس شورای اسلامی

1

الیاس حضرتی

رشت

2

محمدتقی رنجبر چوبه

صومعه سرا

3

محمدباقر نوبخت حقیقی

رشت

4

کامل خیرخواه

لاهیجان

5

محمد مهدی رهبری املشی

رودسر

6

محمدرضا شفیعی کاس احمدانی

فومن

7

پرویز صیقلی کومله

لنگرود

8

محمدحسین افتخاری

فومن

9

علیرضا خاک

رشت

10

محمد فرض پورماچیانی

آستارا

11

علی پورمحمدی فلاح

آستانه اشرفیه

12

سیدخلیل موشح

بندر انزلی

13

مسلم میرزاپور کلشتری

رودبار

14

سیدابراهیم میرغفاری مریائی

تالش

نمایندگان گیلان در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی

1

شاپور مرحبا

آستارا

2

الیاس حضرتی

رشت

3

محمدباقر نوبخت حقیقی

رشت

4

محمد مهدی رهبری املشی

رودسر

5

قاسم رمضان پور نرگسی

صومعه سرا

6

حسن شاخصی

آستانه اشرفیه

7

عبدالغفار شجاع

بندر انزلی

8

فرامرز گلشنی

رودبار

9

محمدرضا شفیعی کاس احمدانی

فومن

10

پرویز صیقلی کومله

لنگرود

11

سیدمجتبی عرفانی

تالش

12

احمد نصرتی راد

رشت

13

بهرام یعقوبی

لاهیجان

نمایندگان گیلان در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی

1

بهمن محمدیاری

تالش/ رضوانشهر / ماسال

2

شاپور مرحبا

آستارا

3

الیاس حضرتی

رشت

4

احمد رمضان پور نرگسی

رشت

5

محمدباقر نوبخت حقیقی

رشت

6

کامل خیرخواه

لاهیجان

7

حسن دهگان

لنگرود

8

محمد مهدی رهبری املشی

رودسر

9

قاسم رمضان پور نرگسی

صومعه سرا

10

حسن شاخصی

آستانه اشرفیه

11

عبدالغفار شجاع

بندر انزلی

12

ناصر عاشوری

شفت / فومن

13

فرامرز گلشنی

رودبار

نمایندگان گیلان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی

1

حسن خسته بند

بندر انزلی

2

ایرج ندیمی

سیاهکل/لاهیجان

3

محمود اخوان بازارده

لنگرود

4

عسکر اسلام دوست کاربندی

تالش

5

رسول جماعتی مالوانی

شفت/ فومن

6

داود حسن زادگان رودسری

املش/ رودسر

7

محمدتقی رنجبر چوبه

صومعه سرا

8

احمد رمضانپور نرگسی

رشت

9

حسن زحمتکش

آستارا

10

رضا صالح جلالی

آستانه اشرفیه

11

محمدباقر نوبخت حقیقی

رشت

12

سلیم مرعشی

رودبار

13

سیدمحمد مودب پور

رشت

نمایندگان گیلان در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی

1

سیدکاظم دلخوش اباتری

صومعه سرا

2

بهمن محمدیاری

تالش/ رضوانشهر/ ماسال

3

هاجر تحریری نیک صفت

رشت

4

هادی حق شناس

بندر انزلی

5

عطاءالله حکیمی

رودبار

6

محمدعلی حیدری شلمانی

لنگرود

7

کیانوش صادق دقیقی

آستانه اشرفیه

8

رمضانعلی صادق زاده

رشت

9

ناصر عاشوری قلعه رودخانی

شفت / فومن

10

اسدالله عباسی

املش / رودسر

11

ایرج ندیمی

سیاهکل/ لاهیجان

12

سیدمجتبی مؤدب پور

رشت

13

شاپور مرحبا

آستارا

نمایندگان گیلان در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی

1

سید علی آقازاده دافساری

رشت

2

حسن تامینی لیچانی

رشت

3

حسن خسته بند

بندر انزلی

4

سیدکاظم دلخوش اباتری

صومعه سرا

5

فرهاد دلق پوش

آستارا

6

سیدمهدی صادق

آستانه اشرفیه

7

اسداله عباسی

املش / رودسر

8

یوسف قاسمی گولک

سیاهکل/لاهیجان

9

بهمن محمدیاری

تالش/رضوانشهر/ ماسال

10

صمد مرعشی

رودبار

11

علی میرزایی فلاح آبادی

شفت/ فومن

12

جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی

رشت

13

مهرداد بائوج لاهوتی

لنگرود

منبع :گیلان آنلاین

/ 0 نظر / 3 بازدید