/ 2 نظر / 11 بازدید
عاشوری

دستت درد نکنه من نام "نِرَ" را از یاد برده بودم سوره را هم قدیما بابرنج خوب پخته وته دیگ می خوردم همراه پباز و سیب زمینی درخاکستر پخته نمی دانی چه مزه ای داشت

جیرگوابرنیوز

" دربهشت هم خشکسالی است...این رادیشب ازکف پای مادرم که ترک خورده بودفهمیدم.