آشنایی با گیاه ژربرا ( ژیربرا ) Gerbera

گیاه ژربرا دارای گل های مینایی شکل پرگلبرگ و یا کم گلبرگ به قطر 5 سانتی متردر رنگ های قرمز، نارنجی، صورتی، زرد و سفید با مرکز زردرنگ است.

 زمان اصلی گل دهی ژربرا، از اواخر بهار  تا اواخر پاییز می باشد و در بهار و زمستان نیز آن را به گل می نشانند. (کاشت گلخانه ای)

 برگ ها کرکدار و لوب دار  گیاه ژربرابه طول 15 سانتی متر هستند. انواع پاکوتاه به بلندی 30-25 سانتیمتر بیشتر به عنوان گیاه گلدانی استفاده می شود. و انواع پابلند به عنوان گل بریده به فروش می رسند.

نیازها: مکان روشن که حداقل نیمی از روز آفتاب گیر باشد، نگه داری گیاه برای سال بعد مشکل بوده و گل های ضعیفی تولید خواهد نمود. نیاز به خاک سبک و نسبتاً مرطوب دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن 21-10 درجه سانتیگراد است.

ازدیاد: از طریق کاشت بذر در 18-13 درجه سانتیگراد در پاییز یا اول بهار و یا تقسیم گیاه در اوایل بهار امکان پذیر است.

/ 0 نظر / 53 بازدید