عید غدیر مبارک

خورشید چراغکی ز رخسار علیست / مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست 


هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسایه دیوار به دیوار علیست 


                                  عید غدیر مبارک 

/ 0 نظر / 8 بازدید