شاید شما هم این ها را ندیده باشید

مَهَه maha  مَته دستی - که با پیچاندن دسته اش که در این عکس چوبی ست و قابل مشاهده است دیوار و .... را سوراخ می کردند. دو سایز کوچک و بزرگ دارد.

رخت آویزهای دیواری از جنس شاخه درخت !!

کلَشَه گِز k,lasha gez  یا همان جاروی کُلَشی که هم برای جارو زدن خانه استفاده می شد و هم برای گل مالی دیوارها و ...

ویشوشتِه vishushte یعنی گل مالی دیوار با استفاده از جاروی کلشی

آتَشَه پلا atasha p,la پلوی آتشی - پلویی که بر روی آتش پخته شده است

لار lar چوبی که برای استفاده بهتر از آب چشمه تعبیه شده است

آغر agh,r  آغُل- جایی که در طویله های کاروانسراها و یا طویله های حیاط خانه های قدیمی در ان جا برای حیواناتی چون قاطر و اسب و ... علف می ریختند تا بخورد. در دیوار ساختمان طویله تعبیه می شد.

منبع :تالش شناسی

لطفا نظر یادتون نره

 

/ 0 نظر / 5 بازدید