/ 2 نظر / 23 بازدید
روشن فومنی

سلام مهدی پورعزیز دوبیتی های گیلکی کلا"زیباست خصوصااززنده یاد"شیون فومنی باشد" مساعی شماهم درنشردوبیتی هاقابل تقدیره زنده باشی

کورش اسداله پور

درود به روان پاگ زنده یاد شیون