/ 4 نظر / 69 بازدید
عبدالمحمدی

با عرض سلام و دست مریزادخدمت آقای مهدی پور عزیز، واقعا از وبلاگتون لذت بردم و می برم و افتخار می کنم به شما گیلانی عزیز و با غیرت و ممنونم از اطلاعاتی که در وبلاکتون گذاشتین خودم گیلانی و اصلیتا اهل چوبر شفت هستم. از آنجایی که بسیاری از مجریان و معرفان جاذبه های طبیعی و تاریخی کشورمان در خوابی سنگین بسر می برند ما باید آستین بالا زده و جایجای این استان زیبا بخصوص مناطق غرب و جنوب غربی این استان را به طبیعت گردان و مردم عزیزمان معرفی کنیم تا از موهبت خداوندی بهره مند گردند و از طرفی برای ساکنین آن مناطق از جهات بسیاری قابل منفعت خواهد بود.

عبدالمحمدی

با عرض سلام و دست مریزادخدمت آقای مهدی پور عزیز، واقعا از وبلاگتون لذت بردم و می برم و افتخار می کنم به شما گیلانی عزیز و با غیرت و ممنونم از اطلاعاتی که در وبلاکتون گذاشتین خودم گیلانی و اصلیتا اهل چوبر شفت هستم. از آنجایی که بسیاری از مجریان و معرفان جاذبه های طبیعی و تاریخی کشورمان در خوابی سنگین بسر می برند ما باید آستین بالا زده و جایجای این استان زیبا بخصوص مناطق غرب و جنوب غربی این استان را به طبیعت گردان و مردم عزیزمان معرفی کنیم تا از موهبت خداوندی بهره مند گردند و از طرفی برای ساکنین آن مناطق از جهات بسیاری قابل منفعت خواهد بود.

عبدالمحمدی

با عرض سلام و دست مریزادخدمت آقای مهدی پور عزیز، واقعا از وبلاگتون لذت بردم و می برم و افتخار می کنم به شما گیلانی عزیز و با غیرت و ممنونم از اطلاعاتی که در وبلاکتون گذاشتین خودم گیلانی و اصلیتا اهل چوبر شفت هستم. از آنجایی که بسیاری از مجریان و معرفان جاذبه های طبیعی و تاریخی کشورمان در خوابی سنگین بسر می برند ما باید آستین بالا زده و جایجای این استان زیبا بخصوص مناطق غرب و جنوب غربی این استان را به طبیعت گردان و مردم عزیزمان معرفی کنیم تا از موهبت خداوندی بهره مند گردند و از طرفی برای ساکنین آن مناطق از جهات بسیاری قابل منفعت خواهد بود.

عبدالمحمدی

با عرض سلام و دست مریزادخدمت آقای مهدی پور عزیز، واقعا از وبلاگتون لذت بردم و می برم و افتخار می کنم به شما گیلانی عزیز و با غیرت و ممنونم از اطلاعاتی که در وبلاکتون گذاشتین خودم گیلانی و اصلیتا اهل چوبر شفت هستم. از آنجایی که بسیاری از مجریان و معرفان جاذبه های طبیعی و تاریخی کشورمان در خوابی سنگین بسر می برند ما باید آستین بالا زده و جایجای این استان زیبا بخصوص مناطق غرب و جنوب غربی این استان را به طبیعت گردان و مردم عزیزمان معرفی کنیم تا از موهبت خداوندی بهره مند گردند و از طرفی برای ساکنین آن مناطق از جهات بسیاری قابل منفعت خواهد بود.