نهضت جنگل و میرزا یوسف خان شعبان شالمایی

وی یکی از حکمرانان منطقه ی شفت و فومن در جزیان وقایع جنگل به ویژه در نیمه ی دوم نهضت جنگل بود . او اهل شالماء و از متملکین معروف منطقه شفت شمرده می شد . وی در شفت دارای نفوذی فراوان ، همچنین با نیروهای دولتی دارای روابطی حسنه بود .

بین او و میرزا کوچک خان جنگلی در شالما برخوردی رخ داد که با وساطت یاران میرزا پایان گرفت .

یوسف خان بعد از عبدالرزاق خان شفتی به کمک حاج رییس نامی که از طرف قزاق ها به حکومت شفت منصوب گردیده بود شفت را اداره میکرد . پس از واقعه جنگل برخی از مبارزان نهضت که قصد خروج گیلان از راه شفت را داشتند ،وقتی به شالما رسیدند چون شب بود تا صبح روز بعد در شالما ماندند ((آنها تصمیم گرفتند شب را در شالما بمانند از این روی با دادن لباس اضافی و بخشیدن برخی وسایل خود اجازه گرفتند تا شب را بر روی شاخه های ریخته شده در کنار ساختمان بخوابند . وقتی صبح متوجه شدند ،دو نفر تفنگدار را بالای سرشان مشاهده کردند ، یکی از همراهان به تفنگداران گفت ما را تحویل قزاق های اردبیلی ندهید ما را تحویل یوسف خان دهید . وقتی محمود شبان خواهرزاده یوسف خان در جزیان قضیه قرار گرفت از دایی خود طی نامه ای خواست که وضع این افراد را برایش بنویسد . جواب رسید که فخرایی در موقع اعتلای جنگل خدمتی برای او کرده است لذا آنها را به امامزاده ابراهیم شفت (ع) برده و تحویل ملا طاهر جنتی دهید تا از محل عایدات بقعه ی امامزاده از آنها پذیرایی و اطعام دهد تا من از امیر موثق جواز آزادی آنها را بگیرم ))

میرزا یوسف خان شعبان فرزند حاجت بیگ متولد سال 1250 شمسی در روستای شالما متولد و متوفی در سال 1332 شمسی می باشد . وی از اواخر نهجت جنگل تا پایان تصدی شهرداری فومن در منطقه دارای عنوان های دولتی متفاوت  بوده است . پدرش حاجت بیگ فرزند صادق خان و او نیز فرزند اولی بیگ بود .که گویا نسبش به رستم کلاه چرمینه تالش فرمانده سپاه شاه اسماعیل در جنگ چالدران می رسد .

روایت است هنگامی که کسانِ آقا علی شفتی با امان نامه فتحعلی شاه قاجار از لنکران به زادگاه خود شفت می آمدند ، در این زمان فرزندان صادق بیگ همرا پدرشان به گرگان رود نزد مصطفی خان تالش آمده سپس از طریق بستگان آقا علی به شفت آمده و در سفیدمزگی مستقر شده اند . و نبز احتمال میرود که مصطفی خان تالش موجب ارتباط و اتصال این دو خاندان با هم در شفت شده است

منبع : کتاب تاریخچه شفت (نادر افشاریان )

گردآورنده : وبلاگ نصیر محله

کپی برداری از این مطالب با ذکر نام (وبلاگ نصیرمحله ) بلامانع می باشد

/ 0 نظر / 88 بازدید