در مورد رقص تالشى

رقص تالشى

رقص‏هاى تالشى در مناطق مختلف تالش اشکال گوناگونى دارند. این اشکال بیشتر توسط زنان حفظ شده‏اند و نگارنده با رقصى که خاص مردان باشد برخورد نکرده است به‏طور کلى در تالش مردان کمتر تمایل به رقصیدن دارند.
این رقص‏ها در مراحل مختلف عروسى متفاوتند به‏طور مثال:

۱. «کَترا وشتن» رقص با نوعى قاشق چوبى‏ست؛ زمانى که عروس را سوار بر اسب به منزل داماد مى‏آورند، قبل از اینکه پیاده شود، یک نفر با دو کترا درحالى که کتراها را به هم مى‏زند مى‏رقصد تا کتراهاى چوبى شکسته شود و آن را بالاى سر عروس پرت مى‏کند.


۲. »خنه دوش» (حینا وشتن) رقص با حنا را در شب حنابندان با ظرف حاوى حنا انجام مى‏دهند.


۳. مجمَه دوش: رقص با مجمه (سینى بزرگ حاوى میوه، سبزه، شیرینى، پارچه و غیره) را با گذاشتن مجمَه بر سر و در هنگام آوردن عروس به منزل داماد و در مراحل مختلف عروسى انجام مى‏دهند.


۴. چرا وشتَن: این رقص بیشتر در تالش جنوبى رواج دارد و با گذاشتن چراغ روشن (چراغ نفتى) بر سر مى‏رقصند. حفظ تعادل در این رقص و در مجمه وشتَن، رقص با مجمه، بسیار هنرمندانه و جالب است.


۵ . رقص جمعى: رقص‏هاى تالشى به صورت تکى و دو به دو انجام مى‏شوند. البته تعداد رقص‏کنندگان زیاد است، ولى نگارنده با رقص گروهى همانند رقص‏هاى کردى در تالش جنوبى و مرکزى برخورد نکرده است؛ تنها در تالش شمالى (آستارا و لنکران) نوعى رقص گروهى را در روستاى سپاردى لنکران دیده است که پنج زن همراه نواختن دایره و خواندن دسته‏ جمعى مى‏ رقصند.

/ 0 نظر / 7 بازدید