دو بیتی تالشی به نام (چمی اسرک )

 

    چمی اسرک خشک آبه دِ بی وَفا مَبی منه  

   شب و روز من ت دَخونوم ، فکر جَفا مَبی منه 

دِ پوچَ دونیا پوچ  آکه بی وَفایی کا کوچ آکه 

  بری آشتی بکه ،  انده سیفا مَبی منه

برگردان به فارسی :

اشکهای چشمم خشک شده دیگر با من بی وفا مباش

شب و روز تو را صدا میزنم ،به فکر جفا کردن با من مباش

این دنیای هیچ و پوچ را رها کن و بی وفایی را کوچ بده

بیا با من آشتی کن ، اینقدر از من جدا مباش

/ 0 نظر / 9 بازدید