بقعه پیر جلو دار فومن

 بقعه پیر جلودار یکی از بقاع مهم فومن می باشد.

شجره نامه ای از مـــدفن دراین بقعه در دست نیست . ولی به اسناد و روایات و اعتقادات اهـــــالی و انـچه که از سینه به سینه به ما رسیده این بقعه مــــــدفن عارف بزرگی است که در گذشــته از مشایخ صوفی به شمار می رفت و دارای خانقایی بزرگ و مریدان بسیار بود .نام اصلی ان( شیخ جنید ) بوده که در اصل از مردم بغداد به شمارمی رفته اســت.

وی از یاران امام رضا (ع)بوده و در زمان ایشان می زیست. این بقــعه در اوایل دهه شصت1360 به همت شادروان محمد پور جانی تجدید بنا شــــــد و پس از ان در سالهای 1377-1381 به کوشش هیئت امنــــــــــتا مرمت گردید .

بقعه مزبور از مقبولیت عام در میان مردم به ویژه در میان زنان بر خوردار است .ساختمان بقعه امروزه از اجر و اهن بوده وبا کاشی های منقوش تزئن شده و به طـــور کل تغییر چهره داده است .

بقعه مزبور در قدیم بیشتر محل عزا داری اذری زبانانی بود کــــه در ماه محرم در ان به عزا داری می پر داختند.

/ 0 نظر / 15 بازدید