/ 2 نظر / 30 بازدید
صحرائي چاله‌سرائي

بسم الله الرحمن الرحيم سلام تحقيق مفصل و گسترده‌اي در خصوص بقعه امامزاده شفيع شاندرمن انجام دادم كه بخش‌هاي تقريبا متفاوتي از ماحصل آن در چند نشريه سراسري و محلي چاپ و منتشر شده است. آخرين مورد آن مربوط است به هفته نامه شريف شماره 18 كه در تاريخ 18/02/92 چاپ و منتشر گرديد. در اين نشريه نگاهم به امامزاده شفيع بيشتر جنبه گردشگري داشت. متن كامل آن را به همراه تصاوير مربوط مي‌توانيد در وبلاگ دران مشاهده فرماييد. متشكرم راستي هرچند وقت به دران هم تشريف بياوريد، دراني‌ها مهمان‌نوازند. [گل]

صحرائي چاله‌سرائي

بسم الله الرحمن الرحيم سلام تحقيق مفصل و گسترده‌اي در خصوص بقعه امامزاده شفيع شاندرمن انجام دادم كه بخش‌هاي تقريبا متفاوتي از ماحصل آن در چند نشريه سراسري و محلي چاپ و منتشر شده است. آخرين مورد آن مربوط است به هفته نامه شريف شماره 18 كه در تاريخ 18/02/92 چاپ و منتشر گرديد. در اين نشريه نگاهم به امامزاده شفيع بيشتر جنبه گردشگري داشت. متن كامل آن را به همراه تصاوير مربوط مي‌توانيد در وبلاگ دران مشاهده فرماييد. متشكرم راستي هرچند وقت به دران هم تشريف بياوريد، دراني‌ها مهمان‌نوازند. [گل]