عکسی از پل چوبی روستای شالما

عکس از آقای علی الله پور

/ 2 نظر / 12 بازدید
محمدرضا روحی

یادش بخیر 45 سال پیش من انجا بودم رودخانه زیبایی داشت همراه با جنگل بکر ویک امامزاده بنام آقاسید الیاس که جمعه ها بازار محلی داشت. همرا مردمان بسیار خوب و مهربان از قدیمی های آن موقع که بعضی دار را فانی گفتند مثل موسوی -روحی-متقی-خیربین قدرتی دکتر شبان -صفابخش -و...

محمدرضا روحی

یادش بخیر 45 سال پیش من انجا بودم رودخانه زیبایی داشت همراه با جنگل بکر ویک امامزاده بنام آقاسید الیاس که جمعه ها بازار محلی داشت. همرا مردمان بسیار خوب و مهربان از قدیمی های آن موقع که بعضی دار را فانی گفتند مثل موسوی -روحی-متقی-خیربین قدرتی دکتر شبان -صفابخش -و...