رایزنی های انتخاباتی در شفت و فومن

رایزنی های انتخاباتی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همانند حوزه های دیگر در شهرستان شفت و فومن هم بطور غیر رسمی آغاز گردیده. در این میان افرادی خود را برای حضور در صحنه ی انتخابات آماده میکنند که میتوان به افرادی چون ناصر عاشوری، خلیل بهروزی فر، برادران خاکسار، خانم نظری، رسول جماعتی، میرزایی فشالمی ، رمضانی (از شهرستان فومن) حجت جعفرزاده و حجت الاسلام مهدی موسوی و داود انصاری (از شهرستان شفت) اشاره نمود. البته تا این لحظه خبرها حاکی از عدم حضور علی میرزایی (نماینده فعلی) در انتخابات آتی است و گمان میرود بهروز جلائی از فومن در حال رایزنی با نیروهای انتخاباتی باشد. البته در نوشتارهای بعدی با سابقه و شرح حال این افراد بطور مختصر صحبت خواهیم نمود.

/ 0 نظر / 9 بازدید