آشنایی با قله های استان گیلان

14– قله قند کله با ارتفاع  2650 متر است که در محدوده توریستی ماسوله قرار دارد.

15 – چرمکش با ارتفاع  2600 متر است که در محدوده شهر لوشان قرار دارد.

16 – قله تریشوم با ارتفاع  2550 متر است که در محدوده توریستی ماسوله قرار دارد.

17 – قله و پناه گاه شاه معلم با ارتفاع  2500 متر است که در محدوده توریستی ماسوله قرار دارد.

18 – قله دولیچال با ارتفاع  2500 متر است که در محدوده توریستی ماسوله قرار دارد.

19 – قله سردگاه با ارتفاع  2500 متر است که در محدوده شهر منجیل قرار دارد.

20 – قله تکاب با ارتفاع  2490 متر است که در محدوده توریستی ماسوله قرار دارد.

21 – قله دیدگاه با ارتفاع  2400 متر است که در محدوده شهر تالش قرار دارد.

22 – قله شهراب با ارتفاع  2400 متر است که در محدوده زیارتی امام زاده ابراهیم از شهرستان شفت قرار دارد.

23 – قله فیروز کوه با ارتفاع  2400 متر است که در محدوده رحیم آباد رودسر قرار دارد.

24 – قله ولگه سر با ارتفاع  2400 متر است که در محدوده شهر منجیل قرار دارد.

25 – قله آسمان سرا با ارتفاع  2350 متر است که در محدوده شهر منجیل قرار دارد.

26 – قله ترکوبه با ارتفاع  2350 متر است که در محدوده شهر لوشان قرار دارد.

27 – قله الیکان با ارتفاع  2300 متر است که در محدوده شهر رودبار قرار دارد.

28-قله برز کوه با ارتفاع  2300 متر است که در محدوده شهر تالش قرار دارد.

29 – قله تکلش با ارتفاع  2300 متر است که در منطقه رحیم آباد رودسر قرار دارد.

30 – قله ناتیش کوه با ارتفاع  2300 متر است که در محدوده شهر املش قرار دارد.

31 – قله سی پشت با ارتفاع  2250 متر است که در محدوده رحیم آباد رودسر قرار دارد.

32 – قله نانجکل با ارتفاع  2200 متر است که در محدوده شهر رودبار قرار دارد.

33 – قله بزبره با ارتفاع  2100 متر است که در محدوده شهر لوشان قرار دارد.

34 – قله فیلده-تجر با ارتفاع  2100 متر است که در محدوده شهر رودبار قرار دارد.

35 – قله آسپیمناس با ارتفاع  2010 متر است که در محدوده شهر آستارا قرار دارد.

36 – قله کراسر با ارتفاع  2000 متر است که در محدوده منطقه جمشید آباد شهر رودبار قرار دارد.

37 – قله سنگ روبار با ارتفاع  1900 متر است که در محدوده توریستی ماسوله قرار دارد.

38 – قله گاوکل با ارتفاع  1900 متر است که در محدوده شهر منجیل قرار دارد.

39 – قله سرک با ارتفاع  1850 متر است که در محدوده رستم آباد شهر رودبار قرار دارد.

40 – قله خلیل دشت با ارتفاع  1800 متر است که در محدوده توریستی ماسوله قرار دارد.

41 – قله خمال نسا با ارتفاع  1800 متر است که در محدوده توریستی ماسوله قرار دارد.

42 – قله قلعه رودخان با ارتفاع  1600 متر است که در محدوده شهر فومن قرار دارد.

43 – قله للندیز با ارتفاع  1500 متر است که در محدوده توریستی ماسوله قرار دارد.

44– قله کام کوه با ارتفاع  1400 متر است که در محدوده شهر لاهیجان قرار دارد.

45 – قله عطا کوه با ارتفاع  1300 متر است که در محدوده شهر لنگرود قرار دارد.

46 – قله سفید مزگی با ارتفاع 850 متر است که در محدوده شهر املش قرار دارد.

منبع » http://igilan.com

جمع آوری و تنظیم : مهدی پور (وبلاگ نصیرمحله)

/ 1 نظر / 55 بازدید
قنبرپور

با سلام خدمت جناب مهدی پور در این لیست چند اشتباه وجود دارد که به عرض می رسانم. ردیف 13- لاس پشت قله نیست و ارتفاعش کمتر از 2000 متر است و شاید منظور قله نراب باشد که در نزدیکی آن قرار دارد و ارتفاعش کمی بیشتر از 2500 متر است. ردیف 14- به نظر می رسد ارتفاع این قله هم صد متر بالاتر گفته شده ردیف 21- اسم قله دیه گاه است. بالای ییلاق اولم قرار دارد و در محدوده خاک رضوانشهر است. من به این قله صعود داشته ام و ارتفاعش 2630 متر است. ردیف 40- خلیل دشت قله نیست و ییلاقی است در دامنه قله قند کله ردیف 41- خمارنسا هم یک ییلاق است و قله به حساب نمی آید. 42- ما قله ای به اسم قلعه رودخان نداریم و شاید منظور همان ییلاق مته خونی باشد که بالادست قلعه رودخان قرار دارد با همین حدود ارتفاع ردیف 43- للندیز هم قله نیست و یک ییلاق میانکوه در مسیر کله قندی است و فاصله کمی با ماسوله دارد.