/ 1 نظر / 175 بازدید
،حسن

سلام مهدی پور جان درزمستان سرد گرمی در ون وگرمی با خانوا ده داشته باشی این عکس خیلی زیباست کیف کردم از دی دنش می بینی روزگار را چه آدم هایی آمدند ورفتند.