در آمد فردوسی پور از برنامه 90

 


شمال نیوز: عادل فردوسی پوردر یک اقدام تاریخی و بی سابقه در پاسخ به یک روزنامه درباره دستمزد او ، در برنامه نود دستمزد ماهانه خود را تنها یک میلیون و پانصد هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش خبر ،پیش از این یک روز نامه نوشته بود که سالانه عادل فردوسی پور یک میلیارد تومان از طریق برنامه نود در آمد دارد که فردوسی پور باارائه آمار وارقامی عنوان کرد تنها ماهی یک ونیم میلیون حقوق می گیرد که سالانه تقریبا ۱۸میلیون می شود .فردوسی پور عنوان کرد که این دستمزد او به خاطر نویسندگی، کار گردانی ،تهیه کنندگی واجرای این برنامه است.

آقای فردوسی پور دراین برنامه توضیح داد که برخلاف اخبار منتشر شده برای تولید برنامه نود دقیقه ای ۶۲هزار تومان اختصاص یافته که سالانه ۲۷۵میلیون و ۲۸۰هزار تومان می شود و سالانه ۳۷برنامه تولید می شود که هربرنامه تنها هزینه های مربوط به دوساعت آن لحاظ می شود .

درادامه آقای فردوسی پور ریز دقیق و جزئیات هزینه های برنامه نوذد را اعلام کرد . ۱۵میلیون ،۱۶۵میلیون ،۶میلیون ،۱۴میلیون ،۶میبلیون ریال۱۳میلیون و... هزینه هایی بودند که آقای فردوسی پور با صراحت جالبی آن را مربوط به بخشهای مختلف برنامه نود و هزینه هایی چون حقوق کارکنان وگزارشگران وخبرنگاران ،هزینه دکور وتیتراژو سایر هزینه های دیگر عنوان کرد که جمعا ۲۵۷میلیون تومان می شد .مابقی این هزینه ها هم که دستمزد آقای فردوسی پور محسوب می شود که ماهیانه یک ونیم میلون تومان است.

در بخشهای پایانی برنامه نود آقای فردوسی پور عنوان کرد که ۶۰- ۷۰نفر با کمترین دستمزدها با برنامه نود همکاری می کند ودراین برنامه هیچ کس دستمزد میلیاردی ندارد .دردقایق پایانی ،فردوسی پور در حال توضیحات بیشتری بود که گویا به دلیل کمبود وقت ،برنامه او به طور ناگهانی قطع شد .

البته در طول برنامه، فردوسی پور به شکل ویژه ای از مدیران تلویزیون تشکرکرد که در ۱۰-۱۲سال اخیر علی رغم بحرانهای مختلف از او حمایت کرده اند .

/ 0 نظر / 13 بازدید