" 109 شعبه اخذ رأی در شهرستان شفت پیش بینی شده است "

فرماندار شفت : با بی طرفی کامل؛ امانتداری از رأی مردم را تکلیف شرعی خود میدانیم .

جواد شفیعی ثابت فرماندار شهرستان شفت با تأکید بر بی طرفی مجریان برگزاری انتخابات در شهرستان شفت؛ امانتداری از آرای مردم شریف شهرستان را بر اساس تکلیف شرعی وظیفه فرمانداری دانست.

 رئیس ستاد انتخابات شهرستان شفت گفت:109 شعبه اخذ رأی در شهرستان پیش بینی شده است و رقابت انتخاباتی مناسبی در شهرستان وجود دارد و حضور مردم در رأی گیری گسترده و دشمن شکن خواهد بود.

 وی با سفارش به نامزدها و هواداران آنها خواستار سعه صدر بیشتر در رفتارهای تبلیغاتی و عدم اسراف شد و گفت: مشاهده میشود برخی از هواداران نامزدها بجای توصیف توانمندی های کاندیدای مطبوع خود؛ به تخریب و نفی رقیب می پردازند و اگر نامزدها نتوانند چنین رفتارهایی را ساماندهی کنند قطعاً مردم انتخابشان را بسمت مدیران اخلاق مدار سوق خواهند داد.

 شفیعی با اعلام صریح بیان کرد: در انتخابات طرفداری از هیچ نامزدی را وظیفه خود نمیداند جز پاسداری از قانون؛حفظ امنیت و تلاش برای رضایت و حضور گسترده مردم با بصیرت در یک انتخابات شاداب و سرنوشت ساز.

/ 0 نظر / 7 بازدید