غزل تالشی ( لیوَه تا) با ترجمه فارسی

زونوم اشتع عمر تَمونَه لیوَه تا

جوونی طاقتی ، پاییز نِداری

سَر ودیمر پَریشونَه لیوَه تا

دِ بنش یا پاییزَه وا را دییِس

کم بژَن مَرگی نَه چونَه لیوَه تا

دیل بکَن ام دارَ خالَه د روزی

اشتع مَرگ دِ هَه خَزونَه لیوَه تا

"نقمی" سَوزی را غرصَه مریشِه!

د چِمش اَسرگ و خونَه لیوَه تا


***************
ترجمه:فارسی

**************

غزل:برگ

میدانم چقدر خون به دلی/ ای برگ

روزگارنامهربان است/ ای برگ

یک روزی جوانه ایی بودی روی شاخه(درخت)

(یک روزی)شکوفه ها را به روی شانه ات می زدی /ای برگ

رگبارباران بهار که به تو میخورد نفس می گرفتی

آن نشانه اشک های تو بود/ ای برگ

با آفتاب سوزان تابستان رنگ می گرفتی

و موهای سرت را با(نور آفتاب)شانه می زدی/ ای برگ

روی شاخه (درخت)خیره به آسمان می شدی

و زیر پایت (پای درخت)لانه مار بود/ ای برگ

وقت پاییز که می شود توغمگین می شوی

می دانی که مرگ مهمان توست /ای برگ

این روزگار دیگر هیچ رحمی ندارد

بادخنک فوت می زند/ برگ جوان را

میبینم که در آرزوهایت جان می دهی (پژمرده ایی)

می دانم! که عمرت به سر رسیده /ای برگ

طاقت جوانی (سرسبزی)را در پاییز نداری

سر وصورتت وحشت زده ونگران است /ای برگ

دیگر بنشین اینجا!وچشم براه باد پاییزی باش

با مرگ کم گفتگو کن /ای برگ!

دل بکن از این شاخ درخت در این دو روز(پایان عمر)

مرگ تو همان خزان (پاییززرد) است /ای برگ

برای سر سبزی "سَوزَه نغم" افسوس نخور...(چرا سبزاست)

دو چشمش/ یکی اشک و یکی خون است/ ای برگ

****************

معنی لغات:

زونوم:می دانم/گمبه:جوانه/تیته:شکوفه/شونه:شانه/سوجه:خنک سوز/

فو:فوت/ناجه:آرزو/دارخاله:شاخ درخت/

منبع :وبلاگ سَوزَه نَغمَ

/ 0 نظر / 32 بازدید