قدمت شفت ازدیدگاه تاریخ

واقع شدن درشرقی ترین نقطه ی سرزمین کادوسیان ، همسایگی با اماردها(امردها)،نبرداسکندر مقدونی با آمردها وکشیده شدن جنگ به میان جنگلهای انبوه وتاریک ارتفاعات جنوبی شفت (ناحیه ی غربی سفیدرود ) ،دیواره های سنگی اسکندر کوه ،توقّف گاه باستانی کرکره پشته (لشکر گاه )و ویرانه های برج دیده بانی آن ،دشت ونی ،گورستانهای اسلامی وغیراسلامی دگرد،سیاچپ،لاس پشت ،کفرگوران،منطقه ی باستانی گمبو وبرنه (یادآور ورن باستانی )منژانی،سوته ،ماتاخانی وبسیاری ازآثار وعلایم پیدا وناپیدا  در میان جنگلهای انبوه وتاریک ارتفاعات جنوب وجنوب غربی شفت، مزگده (مزگت ده )سیاهمزگی (سی آمزگی)سپیدمزگی (سی پی مزگی ) ،چماجا، چوبر، مردخه، وبسیاری دیگر از سکونتگاه های کهن انسانی ، گویای قدمت بیش از دو هزار ساله ی شفت است . منطقه ای که به گواه تاریخ ، درطول اعصار وقرون همواره معبری امن برای گرو ههای مختلف سیاسی ،فرهنگی واجتماعی بوده است . 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید