پرنده الیکایی ( جینجیری؛ گبر پئری؛ کفار پئری ) با نام علمی Troglodytes troglodyt

مشخصات الیکایی:

9 سانتی‌متر ؛ نر و ماده همشکل ؛ پرنده‌ای است خیلی کوچک ، خپله ، پر از راه‌راه عرضی نزدیک به هم قهوه‌ای رنگ با دمی کوتاه و سر بالا بسیار پر جنب و جوش است.

الیکایی مانند موش در بین برگ‌ها و آشغال‌های روی زمین به دنبال خوردنی، کندوکاو می کند و نظیر سسک در میتن شاخ و برگ گیاهان حشرات را شکار می کند . پروازش مستقیم است و بال‌زدن سریع آن صدایی مرتعش و خاص ایجاد می کند .

همیشه در پناهگاهی نزدیک به زمین ، زیر گیاهان ، سنگ‌ها و امثال آن ، در باغ‌ها ، بیشه‌ها و جنگل‌ها به‌سر می برد . آشیانه کروی خود را در پرچین‌ها ، سوراخ تنه درخت‌ها ، ساحل رودخانه‌ها و یا در ساختمان‌ها می سازد .

الیکایی در فصل زمستان در مناطق مختص به خود از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است .

/ 0 نظر / 9 بازدید